Нарязан дървен материал

Нарязан дървен материал

Бичене, рендосване, сушене, сортиране


Нарязаният дървен материал EGGER се предлага свеж, технически изсушен или рендосан. За изпълнение на изискванията за външен вид и якост се сортира визуално и машинно. Високото качество на продуктите се гарантира благодарение на строг външен и вътрешен контрол на нарязания дървен материал.

Предимства

  • Формоустойчивост / точност на размерите
  • Сушене според изискванията на клиента
  • Сертифициране според изискванията в съответната страна
  • Висока разполагаемост
  • Екологично устойчива

Повече прозрачност

Показатели за екологична безопасност
Допълнителна информация относно нашите показатели за устойчиво развитие можете да намерите тук.

Научете повече