Летви

Покривните летви EGGER от смърчова дървесина се изсушават технически и след това се сортират визуално съгласно DIN 4074-1 S10. Всяка покривна летва е маркирана със знак CE.

Приложения

  • Покриване
  • Носеща летвена общивка
  • Контраобшивка
  • Навес за кола/мотоциклет и пр.

Предимства

  • Формоустойчивост
  • В пакет
  • Наличност на склад
  • DIN 4074-1 S10
  • Точност на размерите

Забележка

Всички показани и споменати декори са имитации.