Техническа поддръжка

Имате технически въпроси или се нуждаете от съдействие относно нашите продукти и тяхното приложение? Нашите приложни инженери с радост ще ви окажат съдействие по отношение на всички ваши въпроси:

Свържете се с нас

Търговски партньори във вашия район

Можете да закупите дървени строителни продукти от тези търговци на едро. Тук ще намерите и всички производители на наши продукти.

Търсене

OSB плоскостите на Egger са подходящи като носещ и укрепващ елемент върху дървената рамка на стените или върху греди и ребра на тавани. Благодарение на тяхната висока механична якост и коравина, както и на наличността на различни формати и дебелини могат лесно да бъдат планирани и реализирани много икономични носещи конструкции.

На тази страница ще намерите допълнителна информация и документи, които да ви помогнат да планирате и изградите правилно носещи и укрепващи облицовки на стени, покриви и тавани.

Можете да разчитате на нас. Както и на представените показатели.Типичните конструктивни решетки при дървените конструкции също са от решаващо значение при проектирането на носещите конструкции. Разстоянията между стойките на стенните конструкции или гредите и ребрата на таваните и покривите оказват влияние върху:

  • необходимата дебелина на панелите
  • монтажа на облицовъчните материали,
  • хоризонталните натоварвания, които могат да бъдат поети
  • укрепването на сградата и
  • отвеждането на вертикални натоварвания.

За подобряване на топлоизолацията типичните стойки на външните стени имат напречно сечение от 60/180mm², достатъчно голямо за безопасно прехвърляне на натоварвания.

За поемане на по-големи вертикални натоварвания е възможно също така да се монтират допълнителни дървени подпори или в краен случай да се вградят стоманени компоненти в напречното сечение на стените. За икономичност при дървените конструкции е препоръчително носещите елементи да се поставят етаж по етаж един върху друг. Така вертикалните и хоризонталните натоварвания се прехвърлят в основата по кратки пътища. Сложните пътища на разпределение на натоварванията често са свързани с по-големи разходи на материали.