> Sample

Sample

Търсене

Highlights

Формат на мостри

Група декори

Сфера на приложение

вид мостри

 • F007 ST10 Кариерен Камък Kафяв

  Ламинат 297 x 210 x 0,8 mm

  F007 ST10 Кариерен Камък Kафяв

  Ламинат 297 x 210 x 0,8 mm
 • F008 ST10 Кариерен Камък Tъмносив

  Ламинат 297 x 210 x 0,8 mm

  F008 ST10 Кариерен Камък Tъмносив

  Ламинат 297 x 210 x 0,8 mm
 • F009 ST9 Мозаичен Камък

  Ламинат 297 x 210 x 0,8 mm

  F009 ST9 Мозаичен Камък

  Ламинат 297 x 210 x 0,8 mm
 • F010 ST9 Използвана Метална Плоча

  Ламинат 297 x 210 x 0,8 mm

  F010 ST9 Използвана Метална Плоча

  Ламинат 297 x 210 x 0,8 mm
 • F011 ST9 Гранит Магма Сив

  Ламинат 297 x 210 x 0,8 mm

  F011 ST9 Гранит Магма Сив

  Ламинат 297 x 210 x 0,8 mm
 • F012 ST9 Гранит Магма Червен

  Ламинат 297 x 210 x 0,8 mm

  F012 ST9 Гранит Магма Червен

  Ламинат 297 x 210 x 0,8 mm
 • F014 ST9 Мрамор Енгелсберг

  Ламинат 297 x 210 x 0,8 mm

  F014 ST9 Мрамор Енгелсберг

  Ламинат 297 x 210 x 0,8 mm
 • F021 ST75 Террано Триестино Сиво

  Ламинат 297 x 210 x 0,8 mm

  F021 ST75 Террано Триестино Сиво

  Ламинат 297 x 210 x 0,8 mm
 • F028 ST89 Гранит Версели Антрацит

  Ламинат 297 x 210 x 0,8 mm

  F028 ST89 Гранит Версели Антрацит

  Ламинат 297 x 210 x 0,8 mm
 • F041 ST15 Бяла Сонора

  Ламинат 297 x 210 x 0,8 mm

  F041 ST15 Бяла Сонора

  Ламинат 297 x 210 x 0,8 mm
 • F093 ST15 Мрамор Чиполино Сив

  Ламинат 297 x 210 x 0,8 mm

  F093 ST15 Мрамор Чиполино Сив

  Ламинат 297 x 210 x 0,8 mm
 • F094 ST15 Мрамор Чиполино Медно-черен

  Ламинат 297 x 210 x 0,8 mm

  F094 ST15 Мрамор Чиполино Медно-черен

  Ламинат 297 x 210 x 0,8 mm
 • F095 ST87 Мрамор Сиена Сив

  Ламинат 297 x 210 x 0,8 mm

  F095 ST87 Мрамор Сиена Сив

  Ламинат 297 x 210 x 0,8 mm
 • F104 ST2 Мрамор Латина

  Ламинат 297 x 210 x 0,8 mm

  F104 ST2 Мрамор Латина

  Ламинат 297 x 210 x 0,8 mm
 • F117 ST76 Камък Вентура Черен

  Ламинат 297 x 210 x 0,8 mm

  F117 ST76 Камък Вентура Черен

  Ламинат 297 x 210 x 0,8 mm
 • F120 PT Скала Метало Светлосива

  Ламинат 297 x 210 x 0,8 mm

  F120 PT Скала Метало Светлосива

  Ламинат 297 x 210 x 0,8 mm