Compliance

Devamlı dünya çapında faaliyet gösteren bir aile şirketi olarak; yasalar ve şirket içi yönetmeliklere uyulması, ticari faaliyetimiz ve iş ortaklarımızla aramızdaki ilişkiler açısından hayati önem taşımaktadır. Aşağıda yer alan yönetmelikleri; bu davranış kurallarının; tüm çalışanlarımız tarafından gerek düşünceleri, gerekse eylemlerinde hayata geçirilirken yardımcı olmaları amacıyla hazırlamış bulunmaktayız.

Davranış kuralları (Code of Conduct)

Davranış kuralları (Code of Conduct)

EGGER Code of Conductşirketimizin değerleri, misyonu, hedefleri ve BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin on ilkesi temellerine dayanan davranış kurallarıdır. Code of Conduct, tüm çalışanlarımız tarafından uyulması gereken, net ve anlaşılır davranış standartlarını içermektedir.


Tedarikçilerimizle ilgili davranış kuralları (Code of Conduct for Suppliers)

Tedarikçilerimizin de davranış kurallarımıza uymalarını beklemekteyiz. Tedarikçilerimizle ilgili davranış kuralları (Code of Conduct) ile EGGER, tedarikçilerimizin BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin ilkelerine ve geçerli yasalarına uymalarını talep ettiğimizi açıkça belirtmektedir.

Tedarikçilerimizle ilgili davranış kuralları
Kartel kanunu ile ilgili ilkeler

Kartel kanunu ile ilgili ilkeler

Tüm EGGER çalışanları, kartel kanununun tüm ilgili hükümlerini bilmek ve bu hükümlere uymakla yükümlüdür. Kartel kanunu ile ilgili ilkelerimiz ve düzenli aralıklarla düzenlenen eğitimler vasıtasıyla, herkesin kartel kanununa uygun davranması sağlamaktadır.


İrtikap ile ilgili ilkelerimiz

Her türlü rüşvet ve rüşvetçiliğe karşı olan bir şirketiz. İrtikap ile ilgili ilkelerimizde, hediyeler ve davetlerle bağlantılı olarak gayet açık ve net yasaklar ve yönlendirmeler yer almaktadır.


İrtikap ile ilgili ilkelerimiz
Bağışlar ve sponsorluklar

Bağışlar ve sponsorluklar

EGGER, lokal çevrenin refahına önem vermektedir. Bu süreçte, bağışlar ve sponsorluklar için uyulması gereken net kurallar vardır. Bağışlar ve Sponsorluklara İlişkin EGGER Uyumluluk Kılavuzu bu konuda küresel olarak geçerli standardı belirlemektedir. Biz, EGGER olarak yalnızca sağlık, sosyal refah, eğitim ve çevre koruma konularını gündemine alan kuruluş ve etkinlikleri destekliyoruz. Siyasi partileri, adayları veya devlet memurlarını destekler nitelikteki eylemleri, bağış ve sponsorluk süreçlerimizden hariç tutuyoruz. Dini amaçlar ve elit sporlar da bağış ve sponsorluk kapsamının dışında yer almaktadır.


Verilerin korunması

EGGER, geçerli veri koruma mevzuatına uymak ve kişisel verileri en yüksek hassasiyetle işlemek için çeşitli önlemler almaktadır. Bu önlemleri destekleyen kurum içi veri koruma kılavuzu, düzenli zorunlu eğitim ve risk tabanlı denetimler mevcuttur.


Verilerin korunması
Sermaye Piyasası Mevzuatına Uyum Kılavuzu

Sermaye Piyasası Mevzuatına Uyum Kılavuzu

Sermaye piyasası mevzuatına uyum kılavuzumuz, yatırımcılara, sermaye piyasası ile ilgili yasal gerekliliklerin EGGER tarafından ciddiye alındığını ve her türlü ihlalin engellendiğini göstermektedir. Bu kılavuzla, sermaye piyasasının bir şirketin davranış ve organizasyonu ile ilgili beklentilerinin, bizim tarafımızdan da yerine getirilmesinin sağlanması amaçlanmaktadır.


Kamu denetçisi

Etik olmayan ve özellikle yasa dışı davranışlar bir şirket olarak EGGER için, çalışanları için ve ayrıca toplumun geneli için çok büyük zararlara neden olabilir. Bu tür davranışları ortaya çıkarmak ve zarara yol açmasını önlemek için EGGER, bir kamu denetçisi atamıştır.
Bir suistimal şüphesi veya belirtisi varsa çalışanlar, tedarikçiler, müşteriler ve diğer üçüncü taraflar şirketten bağımsız ve tarafsız olan kamu denetçimiz Avukat Dr. Carsten Thiel von Herff ile iletişime geçebilir. Kamu denetçisine talep üzerine isimsiz olarak da başvuru yapılabilir.


Kamu denetçisi
Kamu denetçisi ile iletişim

Kamu denetçisi ile iletişime geçin (talep üzerine, isimsiz):

Telefon: 080066283762 (ücretsiz) ve +49 521 557 333 00
E-posta: ct@thielvonherff.de
Çevrimiçi: https://report-tvh.com/

Kamu denetçisi hakkında daha fazla bilgi

Kamu denetçisi iletişim olanakları ve raporlama süreci hakkında daha fazla bilgiyi "Daha Fazla Bilgi Edinin" bölümünde ve tedarikçiler ilgili davranış kurallarında bulabilirsiniz. Kamu denetçisi, gizliliğe bağlıdır. Gelen göstergeleri kontrol eder, yalnızca bilgi verenin açık rızasıyla bunları EGGER'e iletir. Kamu denetçisi ve EGGER, bilgi verenin kimliklerini her zaman gizli tutacaktır.

Daha Fazla Bilgi Edinin