Naši opšti uslovi dati u nastavku se odnose na ugovorne odnose sa trgovcima i preduzetnicima u okviru njihovog poslovanja i sa pravnim licima iz javnog prava, uključujući i posebne fondove.