Dodana vrednost in vir surovin za integrirane proizvodne obrate.
Obratujemo s popolnoma integriranimi proizvodnimi obrati. To na enem mestu združuje predelavo lesa vžagi s proizvodnjo ivernih plošč in MDF ter laminata.

Inovativna žaga kot tudi uporaba sinergijskih učinkov v povezavi s proizvodnjo v tovarni v Brilonu prinaša znatne koristi. Neposredna povezava z železniškim omrežjem zagotavlja okolju prijazen transport in dostavo.

Struktura popolnoma integriranega proizvodnega območja omogoča na letni ravni 4.800 prevozov tovornih vozil manj. Podobni sistemi se nahajajo v naših tovarnah Wismar (Nemćija) in Radauti (Romunija).

Prenosi

EGGER se svojih odgovornosti zelo dobro zaveda, tako v povezavi z izdelki, lastno proizvodnjo in tudi z zaposlenimi ter družbo kot celoto. V trajnostnem poročilu preberite več o naših dejavnostih s tega področja.

Na trajnostno poročilo (angleščina/PDF)

Optimizirana uporaba surovin skozi celoten proizvodni proces