EGGER investira v tehnologije za varčevanje z viri in se osredotoča na recikliranje. Predelujemo samo odpadni les iz pohištva, palet, lesene embalaže, gradbenega lesa, ki je v skladu z veljavnimi predpisi in zahtevami.

Naše tovarne opravljajo preglede materialov in izločajo onesnažen odpadni les iz procesa toplotne uporabe.

V Veliki Britaniji , Nemčiji in Romuniji , EGGER skupina upravlja z lastno reciklažno družbo pod nazivom Timberpak. Primeren odpadni les se tam predela in uporabi v proizvodnji ivernih plošč. Zato v tovarnah prihaja do množice stranskih proizvodov in ostankov, ki jih EGGER vključi v materiale ali za proizvodnjo toplotne in okolju prijazne električne energije.

Prenosi

Okoljska brošura vsebuje najpomembnejše informacije o trajnostih vidikih, ohranjanju virov, okoljski učinkovitosti, okoljskih oznakah in certificiranju stavb.

Na Okoljevarstveno brošuro (slovenščina/PDF)

Recikliran les varuje okolje