Naš prispevek k ciljem trajnostnega razvoja

Trajnost in varstvo okolja imata danes povsod ključno vlogo. Kdor gradi z lesom, pomembno prispeva k varstvu okolja. Les zraste v le nekaj desetletjih, je skladišče ogljika in zagotavlja zdravo bivalno klimo. Tako tudi prispevamo k doseganju ciljev trajnostnega razvoja (SDG) Združenih narodov.

Les kot obnovljiv vir: EGGER kazalniki trajnosti

Podatke o naših kazalnikih trajnosti posodabljamo vsako leto. Na podlagi teh kazalnikov je okoljska učinkovitost vsakega izdelka transparentna in preprosto razumljiva. Več o tem si lahko preberete v razdelku o gradbenih izdelkih na spletnem mestu EGGER v opisu »Več transparentnosti« za posamezen izdelek.

Skladiščenje ogljika v izdelkih iz lesa: Okoljske izjave za izdelke

Nedavno smo posodobili okoljsko izjavo »EPD« (»Environmental Product Declaration«) za naše DHF podložne plošče. Iz naših okoljskih izjav za izdelke je razvidno, kolikšen je prispevek EGGER gradbenih izdelkov k varstvu okolja. Ta zanesljiva zbirka podatkov omogoča več jasnosti in nadzora pri primerjavi različnih izdelkov in postopkov gradnje.

Zelena gradnja in zdravo bivanje z našimi gradbeni izdelki