Protipožarna zaščita v leseni gradnji

Tehnična podpora

Imate vprašanja s tehničnega področja ali potrebujete podporo v povezavi z našimi izdelki in njihovimi načini uporabe? Naši aplikacijski inženirji bodo prek elektronskega naslova buildingproducts@egger.com z veseljem pomagali pri kakršnihkoli vprašanjih.

Stopite v stik z nami

Prodajni partnerji v vaši bližini

Pri navedenih distributerjih lahko kupite gradbene izdelke za leseno gradnjo. Tu boste našli tudi vse maloprodajne enote, ki delajo z našimi izdelki.

Na iskanje prodajnih partnerjev

Protipožarna zaščita je zelo pomemben dejavnik, ki ga je treba upoštevati pri projektiranju in gradnji lesenih stavb. Danes med strokovnjaki prevladuje prepričanje, da metode lesene gradnje, če se pravilno izvajajo, v ničemer ne poslabšajo varnosti stanovalcev v primeru požara. Kljub temu današnji gradbeni predpisi še vedno vsebujejo številne omejitve in dodatne zahteve za leseno gradnjo, ki jih morate upoštevati.

Les gori predvidljivo

Les gori predvidljivo Pri načrtovanju protipožarne zaščite obstaja razlika med načinom gorenja gradbenih materialov in odpornostjo komponent proti požaru. Les in materiali na lesni osnovi praviloma spadajo med vnetljive materiale. Vendar to ne pomeni, da teh materialov ni mogoče uporabiti za gradnjo stavb z visoko stopnjo protipožarne zaščite. Po potrebi se lesene komponente lahko kombinirajo z negorljivimi materiali.

Ta princip se uporablja tudi v leseni skeletni gradnji. Če nosilna konstrukcija iz lesa ali materialov na lesni osnovi ne izpolnjuje zahtev za protipožarno zaščito, je mogoče storiti naslednje:

  • dodatna obloga iz mavčnih plošč za nadaljnje povečanje protipožarnih lastnosti
  • negorljivi izolacijski materiali se lahko uporabljajo v razdelkih, kjer bistveno zmanjšajo prenos ognja in toplote prek konstrukcije.

Praviloma je mogoče tudi dimenzionirati konstrukcije iz lesa ali materialov na lesni osnovi s pomočjo stopenj zoglenitve v primeru požara ali s pomočjo zahtevanega trajanja odpornosti proti požaru.

Ti ukrepi omogočajo konstrukcije v leseni skeletni gradnji, ki ostajajo odporne proti ognju za čas 90 minut (REI 90, F90-B) in tudi dlje. Na podlagi trajanja odpornosti proti ognju ni mogoče določiti nobenih omejitev za uporabo lesenih stavb. Več informacij o protipožarni zaščiti boste našli v tehničnih podatkovnih listih.