Dear visitor,

You have selected our website for Turkey - Turkish from Austria - German. You would like to stay on this website?

Ürünler> Yapı ürünleri> Danışmanlık, planlama ve inşa etme> EGGER yapı ürünleri ile sürdürülebilir inşaatlar

EGGER yapı ürünleri ile sürdürülebilir inşaatlar

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine katkımız

 • EGGER yapı ürünlerinin çevreye katkısı
 • EGGER yapı ürünlerinde daha fazla şeffaflık
 • EGGER yapı ürünleriyle sağlıklı yapılar ve yaşam kalitesi

Sürdürülebilirlik ve çevresel konular, günümüzde her alanda önemli bir rol oynuyor. Ahşap ile inşa çalışmaları yapan herkes çevre korumaya önemli katkılar sağlamaktadır. Diğer konuların yanı sıra, ahşap sadece birkaç on yıl içinde yeniden büyür, bir karbon deposu görevi görür ve sağlıklı bir iç mekan iklimi sağlar. Bu şekilde Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma hedeflerine (SKH) ulaşılmasına da katkıda bulunuyoruz.

Yenilenebilir bir kaynak olarak ahşap: EGGER sürdürülebilirlik göstergeleri

Sürdürülebilirlik göstergesi rakamlarımız yıllık olarak güncellenmektedir. Bu göstergeler her bir ürünümüzün çevresel performansını hem şeffaf hem de anlaşılır kılıyor. Göstergelere EGGER web sitesinin yapı ürünleri bölümünde, ilgili ürün için "Daha fazla şeffaflık" altında ulaşabilirsiniz.
 • 'OSB 3 kullanarak keşfedin

  'Sürdürülebilirlik göstergelerimizden biri de biyoekonomiye katkıdır. Bir ürünün imalatında yenilenebilir hammadde oranının ne kadar yüksek olduğunu gösterir. Tüm EGGER yapı ürünlerimizin imalatında ortalama %94 oranında yenilenebilir kaynak kullanılmaktadır.

  OSB 3 kullanarak keşfedin

 • Sürdürülebilirlik Raporumuzu görüntüleyin

  Yapı ürünlerimizde yüksek oranlı yenilenebilir kaynak ahşap ile, Birleşmiş Milletler SKH 12'ye (sorumlu tüketim ve üretim) katkıda bulunuyoruz.

  SKH'nin açılımı Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleridir. Bunlar sosyal, ekolojik ve ekonomik unsurları içeren, sürdürülebilir kalkınmaya yönelik 17 hedeftir. Güncel EGGER Sürdürülebilirlik Raporunda kalkınma hedefleri hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

  Sürdürülebilirlik Raporumuzu görüntüleyin


Karbon depolama ürünü olarak ahşap: Çevresel ürün beyanları

Kısa süre önce DHF alt katman levhamızın "EPD"sini (Çevresel Ürün Beyanı) güncelledik. Çevresel ürün beyanlarımız, EGGER yapı ürünlerinin çevresel katkısını belirlemenize olanak tanır. Bu güvenilir veri tabanı, farklı ürünleri ve inşaat yöntemlerini karşılaştırma sürecinde daha net bir fikir sağlar ve süreç üzerinde daha fazla kontrol imkânı sunar.

 • EPDs

  Karbondioksit dengesi sayfaları, ürünlerimiz için hesapladığımız yaşam döngüsü değerlendirmelerinin bir parçasıdır. Bunları şirket dışında doğrulatıp EPD'ler olarak yayınlarız. Ahşap bazlı yapı ürünlerimiz aslında üretim işlemlerinde ortaya çıkandan daha fazla karbondioksit depolamaktadır. Bu pozitif etki, denge sayfasında sıfırın altında bir değer olarak ifade edilir.

  EPD'lerimizi buradan inceleyebilirsiniz

 • Sürdürülebilirlik Raporumuzu görüntüleyin

  Ahşap bazlı yapı ürünlerimizdeki karbondioksit depolama, iklim korumasına önemli katkı sunar. Bu sorunun önemine dikkat çekmek için BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi SKH 13'ü kendi adımıza stratejik bir öncelik olarak belirledik. Güncel EGGER Sürdürülebilirlik Raporumuzda bu konu hakkında daha ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.

  Sürdürülebilirlik Raporumuzu görüntüleyin


Yapı ürünlerimizle Yeşil Binalar ve sağlıklı yaşam

Yeşil bina sertifikasyonunu kolaylaştırmak amacıyla yapı ürünlerimiz için yeşil bina belgeleri yayınladık. Bu belgeler; DGNB, BNB, LEED ve BREEAM gibi başlıca yeşil bina sertifikasyon sistemlerinin gereksinimlerini karşılamak için şirket dışında doğrulanan ürün bilgilerini içermektedir.

 • Iç mekan hava kalitesidir

  Bina sertifikasındaki önemli bir kriter de iç mekan hava kalitesidir. Ortalama olarak, Orta Avrupalılar zamanlarının %90'ını kapalı mekanlarda geçirirler. Ahşabın iç mekan havası ve insanlar üzerinde olumlu bir etkisi vardır.

  Buradan daha fazla bilgi edinebilirsiniz

 • Sürdürülebilirlik Raporumuzu görüntüleyin

  Sağlıklı mekanlar, refah ve performans için temel bir ön koşuldur. Bu nedenle, Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi SKH 3'e odaklanıyoruz. Güncel EGGER Sürdürülebilirlik Raporunda bu konu hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

  Sürdürülebilirlik Raporumuzu görüntüleyin