Dear visitor,

You have selected our website for Turkey - Turkish from United States - English. You would like to stay on this website?

News> 2018-2019, EGGER için istikrarlı sonuçların alındığı ve oldukça büyük yatırımların yapıldığı bir mali yıl oldu

2018-2019, EGGER için istikrarlı sonuçların alındığı ve oldukça büyük yatırımların yapıldığı bir mali yıl oldu

Ahşap bazlı malzeme üreticisi, 2,84 milyon euro tutarında satış hacmine ve 425 milyon euro tutarında düzeltilmiş FAVÖK (Faiz, amortisman ve vergi öncesi kar) miktarına ulaştı.

EGGER Grup Yönetimi’nden Walter Schiegl, Ulrich Bühler ve Thomas Leissing (soldan sağa) pozitif bir iş yılının kendilerini beklediğini ve büyük planların hayata geçirileceğini duyurdu.

EGGER Grup Yönetimi, 2018-2019 mali yılında gerçekleştirilen 2.841,5 milyon euro değerindeki satış hacminden (bir önceki yıla göre +%5,6) ve 425 milyon euro tutarındaki düzeltilmiş faaliyet sonucundan (bir önceki yıla göre -%4,7) son derece memnun. Düzeltilmiş FAVÖK marjı %15 oranıyla uzun vadeli ortalamaya uyuyor. Öz kaynak oranı ise %36,8 seviyesiyle yine yüksek bir noktada (önceki yıl: %40,8). Kereste dahil olmak üzere, üretilen ham yonga levhaların miktarı 8,8 milyon m3’e (+%3,5) ulaştı. Bu miktar, ana üretim kapasitelerinin tamamının kullanıldığı anlamına geliyor. Bunların yanı sıra EGGER, geçtiğimiz yıl grup genelinde ortalama 9481 çalışana istihdam sağladı.

Grup Yönetimi Sözcüsü ve Finans, Yönetim ve Lojistik Müdürü Thomas Leissing, "Her ürün segmentinde büyüme kaydetmek bizi ayrıca mutlu etti," açıklamasında bulundu.

EGGER’in "Sürdürülebilir uluslararası büyüme" ilkesi doğrultusunda 2018-2019 mali döneminde gayrimenkul ve gayrimaddi varlıklar ve fabrika ekipmanları içi 489,1 milyon euro değerinde yatırım gerçekleştirildi (önceki yıl: 483,8 milyon euro). Bu miktarın 78,1 milyon euro’su bakım yatırımlarına, 411 milyon euro’su ise büyüme yatırımlarına yönelikti. Biskupiec (PL) ve Lexington NC (USA)’deki sıfırdan yatırım projeleri, grubun en büyük yatırımları oldu.

2019-2020 için pozitif bir perspektif

İçinde bulunduğumuz mali yılda EGGER, yapılan yatırımların kâr potansiyelinden yararlanmayı amaçlıyor. Thomas Leissing’in bu konuda güveni tam. "Geçtiğimiz aylarda, ekonomik gelişmenin bazı pazarlarımızda gözle görülür düzeyde zayıfladığına tanık olsak da 2019-2020 mali yılına bakışımız olumlu. Rekabetçi endüstriyel temelimiz sayesinde, elde ettiğimiz sonuçları geliştirmeye devam edeceğiz. Ayrıca, yeni 2020-22 EGGER Dekoratif Koleksiyonu'nu yıl başında piyasaya sürerek ilk serinin elde ettiği büyük başarıyı sürdüreceğiz." EGGER, OSB ve kerestenin ağırlıkla satıldığı bölgelerdeki taleplere dair de pozitif bir gelişim öngörüyor. Laminat parkeler, Batı Avrupa’da pazar baskısı altında kalmaya devam edecek. Mobilya ve iç tasarım ürünlerinde görülen istikrarlı gelişim, Rusya'daki büyüme ve satışların zayıf bölgelerden alternatif pazarlara doğru kayması gibi durumlar neticesinde EGGER, 2019-2020 mali yılında grup genelinde satış hacminde sürdürülebilir bir büyüme ve istikrarlı bir gelir elde edileceğini öngörüyor.