Dear visitor,

You have selected our website for Turkey - Turkish from United States - English. You would like to stay on this website?

Hakkımızda> Felsefemiz

Felsefemiz

Felsefemiz

EGGER'i farklı kılan ne? - Hepimiz.

EGGER dinamik ve büyük uluslararası bir aile. Bu tanımın arkasında dünya geneline yayılmış 20 fabrikada ve 27 satış ofisindeki 60 farklı milletten gelen çalışanlarımız bulunuyor.


Misyonumuz

Misyonumuz

Değerlerimiz, dinamizm, sadakat, sorumluluk, güven ve aile şirketi EGGER olarak liderlik ruhunu korumaktır.

Bağımsızlığımızı koruyarak ve kendi performansımız temelinde sürdürülebilir uluslararası bir büyümeye ulaşıyoruz.

Müşterilerimize, yenilikçi çözümler ve pazar odaklı ürünler ile doğal ve yenilenebilir bir malzeme olan ahşap sağlıyoruz.

Vizyonumuz

Vizyonumuz

Ahşap bazlı çözümlerde lider markayız.

Uluslararasi Mevcudiyet
Üretim ve pazarlama faaliyetlerimizi Amerika ve Avrupa’da gerçekleştiriyoruz. Üretim tesislerimiz bulunmayan ve önem arz eden stratejik piyasalarda satış ofislerimizi kuruyoruz. Ayrıca, satış ofisleri bulunmayan ihracat pazarlarında faaliyet gösteriyor ve stratejik müşterilerimizle işbirliği yapıyoruz.

Yenilik
Ürün, proses ve hizmetlerimizdeki yenilik ve gelişimler müşteri yararına dayanır ve üretkenlik artışının temelini oluşturarak uzun süreli karlılığımızı sağlar.

Entegrasyon
Değer zinciri ortaklarımızı, müşterilerimizden tedarikçilerimize kadar entegre ederiz.

Kimlik
Bizimle ilgili olan tüm istihdam pazarındaki en iyi işvereniz.

Temel Değerlerimiz

Aile şirketimizin temel değerleri

 • Kendimizi, şeffaf ve modern bir aile şirketi olarak tanımlıyor ve işverenler arasında bu şekilde yer alıyoruz.
 • Gelecek nesillere fayda sağlamak adına; şirketimizin ileri bir noktaya ulaşması ve sürdürülebilirlik, tüm kararlarımızın merkez noktasında yer alır.
 • Saygı, güven, iş birlikteliği ve güvenilirlik günlük faaliyetlerimizin temelini oluşturur.
 • Verdiğimiz sözleri yerine getiririz.
 • Profesyonel faaliyet ve etkin karar verme süreci önemli bir  başarı faktörüdür.
 • Misyonumuz ve değerlerimize uygun bir şekilde yaşıyoruz. (kalite, saygı, ilerleme)

Müşteri hizmetlerimiz

 • Başarıya ulaşmak için, uzun dönemli müşteri ilişkileri geliştirmenin önemli olduğunu biliyoruz.
 • İşimizin mihenk taşlarını güvenilir kalite, tasarım, teknik yeterlilik, uzmanlaşmış danışmanlık ve satış destek hizmetleri oluşturur. Sağladığımız tüm hizmetler, müşterilerimizin şu anki veya gelecekteki
  ihtiyaçlarına göre belirlenir.

Kalitemiz

 • Bizim için kalite, sorumlu olduğumuz her alanda belirlenmiş olan gereklilikleri yerine getirmektir.
 • Kendimizi sürekli iyileştirmeye adıyoruz ve bunu sertifikalandırılmış bir yönetim sistemi ile destekliyoruz.

Çalışanlarımız ve yönetim

 • Birbirimize saygılı bir şekilde davranıyoruz.
 • Çalışanlarımızdan yüksek performans bekliyoruz ve belirli eğitim programları ile onları geliştiriyoruz.
 • Tecrübe sahibi çalışanlar ve uzun dönemli hizmet süresine sahip çalışanlar, bizim için önemlidir.
 • Yönetici kadromuzu büyük bir çoğunlukla şirket içerisinden seçiyoruz. Bu yöneticiler yüksek liderlik becerileri ve pozitif rol model olmaları ile öne çıkmaktadır.

Kurumsal yapımız

 • Kurumsal yapımız yerinde yönetimi esas almaktadır. Bireysel faaliyet alanları ve bölgesel birimlere göre yapılandırılmıştır. Merkezi fonksiyonlar sadece, oluşacak sinerji sayesinde fayda elde edilebileceği, üretkenliğin arttırılabileceği yada stratejik taleplerin karşılanabileceği durumlarda devreye girer.
 • Karar verme sürecimiz açık ve verimlidir.
 • Prosedürler, kurallar ve raporlama gereklilikleri, doğru iş yönetim anlayışımızın temellerini belirler.
 • EGGER Grup stratejik planları, şirket çalışanları ve bölge yöneticilerinin desteğini de alarak, grup yönetimi ve şirket sahipleri tarafından belirlenir.
 • Bireyler, karşılıklı kabul edilmiş hedefleri gerçekleştirmek için çaba göstermekten sorumludur.

Sosyal çevremiz

 • Temel değerlerimiz doğrultusunda faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin gelenek ve göreneklerini sahipleniyor ve onlara saygı duyuyoruz.
 • Yerel topluluklar ve onların yaşamları ile bütünleşiyoruz.
 • Faaliyet gösterdiğimiz bölgelerden, nitelikli çalışan ve yöneticilerin istihdam edilmesini teşvik ediyoruz.

Doğal çevremiz

 • Doğal kaynakların sürdürülebilir bir şekilde kullanılması, EGGER için en öncelikli konulardan biridir.
 • Kendi biyokütle enerji santralimizde, yüksek teknoloji ve çevre dostu lojistik sistemleri sayesinde enerji üreterek, sürdürülebilir doğal kaynak kullanımını gerçekleştiriyoruz.

Bilgi ve iletişim sistemlerimiz

 • Biz en gelişmiş bilgi ve iletişim sistemlerine yatırım yapıyoruz.
 • İşimizi etkin bir şekilde yürütmek ve iş ortaklarımız ile birlikte yürüttüğümüz iş süreçlerini geliştirmek için en yeni ve gelişmiş teknolojiyi kullanıyoruz.