Dear visitor,

You have selected our website for Turkey - Turkish from United States - English. You would like to stay on this website?

Hakkımızda> Compliance

Compliance

Compliance

Devamlı dünya çapında faaliyet gösteren bir aile şirketi olarak; yasalar ve şirket içi yönetmeliklere uyulması, ticari faaliyetimiz ve iş ortaklarımızla aramızdaki ilişkiler açısından hayati önem taşımaktadır. Aşağıda yer alan yönetmelikleri; bu davranış kurallarının; tüm çalışanlarımız tarafından gerek düşünceleri, gerekse eylemlerinde hayata geçirilirken yardımcı olmaları amacıyla hazırlamış bulunmaktayız.

 • Davranış kuralları (Code of Conduct)

  Davranış kuralları (Code of Conduct)

  EGGER Code of Conduct şirketimizin değerleri, misyonu, hedefleri ve BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin on ilkesi temellerine dayanan davranış kurallarıdır. Code of Conduct, tüm çalışanlarımız tarafından uyulması gereken, net ve anlaşılır davranış standartlarını içermektedir.


 • Tedarikçilerimizle ilgili davranış kuralları (Code of Conduct)

  Tedarikçilerimizle ilgili davranış kuralları (Code of Conduct)

  Tedarikçilerimizin de davranış kurallarımıza uymalarını beklemekteyiz. Tedarikçilerimizle ilgili davranış kuralları (Code of Conduct) ile EGGER, tedarikçilerimizin BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin ilkelerine ve geçerli yasalarına uymalarını talep ettiğimizi açıkça belirtmektedir.


 • Kartel kanunu ile ilgili ilkeler

  Kartel kanunu ile ilgili ilkeler

  Tüm EGGER çalışanları, kartel kanununun tüm ilgili hükümlerini bilmek ve bu hükümlere uymakla yükümlüdür. Kartel kanunu ile ilgili ilkelerimiz ve düzenli aralıklarla düzenlenen eğitimler vasıtasıyla, herkesin kartel kanununa uygun davranması sağlamaktadır.


 • İrtikap ile ilgili ilkelerimiz

  İrtikap ile ilgili ilkelerimiz

  Her türlü rüşvet ve rüşvetçiliğe karşı olan bir şirketiz. İrtikap ile ilgili ilkelerimizde, hediyeler ve davetlerle bağlantılı olarak gayet açık ve net yasaklar ve yönlendirmeler yer almaktadır.


 • Sermaye Piyasası Mevzuatına Uyum Kılavuzu

  Sermaye Piyasası Mevzuatına Uyum Kılavuzu

  Sermaye piyasası mevzuatına uyum kılavuzumuz, yatırımcılara, sermaye piyasası ile ilgili yasal gerekliliklerin EGGER tarafından ciddiye alındığını ve her türlü ihlalin engellendiğini göstermektedir. Bu kılavuzla, sermaye piyasasının bir şirketin davranış ve organizasyonu ile ilgili beklentilerinin, bizim tarafımızdan da yerine getirilmesinin sağlanması amaçlanmaktadır.