Dear visitor,

You have selected our website for Serbia - Serbian from Austria - German. You would like to stay on this website?

EDI @ EGGER

Efikasnost – bezbednost podataka – inteligencija


EDI je sistem automatizovane razmene poslovne dokumentacije (npr. porudžbina, potvrda porudžbine, dostavnica ili faktura) između dva IT sistema bez ljudskog delovanja. Ovakav vid direktne komunikacije omogućava visoku automatizaciju svih procesa u cilju brže elektronske razmene poslovnih informacija između različitih sistema.

Materijali za preuzimanje Kupci
Materijali za preuzimanje Dobavljači

1. Porudžbina

 • Smanjenje ulaznih grešaka
  Smanjenje ulaznih grešaka: podaci koje ste nam poslali se uvoze u sistem bez bilo kakvih promena

 • Bez gubitka podataka
  Porudžbenice se ne gube

 • Smanjenje troškova za koordinaciju
  Nisu potrebna dodatna pitanja, bez nesporazuma

 • Kraće vreme obrade
  EDI porudžbenice se uvoze direktno u naš sistem i zato mogu da se obrade brže i efikasnije

Porudžbina

Potvrda porudžbine

2. Potvrda porudžbine

 • Automatsko prilagođavanje potvrde porudžbine i porudžbenice
  Nadležno lice može da identifikuje sve relevantne razlike kroz radni proces

 • Ispravne potvrde porudžbine se automatski postavljaju na porudžbenice
  80% potvrda porudžbine ne treba dodatno obraditi

 • Izveštavanje o porudžbenicama kojima nedostaje potvrda porudžbine
  Porudžbenice kojima nedostaje potvrda porudžbine mogu da se identifikuju pomoću izveštaja

 • Smanjenje troškova za koordinaciju
  Cena na potvrdi porudžbine odgovara ceni navedenoj u fakturi, dok se odstupanja cene u odnosu na porudžbenicu otkrivaju u ranoj fazi, čime se smanjuju napori potrebni za podnošenje žalbi


3. Dostavnica

 • Preliminarne informacije o robi koja pristiže
  Preliminarne informacije omogućavaju optimizovano upravljanje skladištima i planiranje proizvodnje

Dostavnica

Faktura

4. Faktura

 • Automatsko prilagođavanje fakture i porudžbenice
  Nadležno lice može da identifikuje sve relevantne razlike kroz radni proces

 • Ispravne fakture se automatski postavljaju na porudžbenice
  80% faktura ne treba dodatno obraditi

 • Ušteda vremena i troškova zahvaljujući smanjenju administrativnih napora
  Dolazna pošta i distribucija, skeniranje papirne dokumentacije, skladištenje, ručni unos

 • Ekološka svest
  Značajno smanjenje potrošnje papira

 Materijal za preuzimanje - kupci

 Materijal za preuzimanje - dobavljači