Dear visitor,

You have selected our website for Serbia - Serbian from United States - English. You would like to stay on this website?

Upravljačko telo

Upravljačko telo

Upravljačko telo

Danas je EGGER Grupa vlasništvo braće Michael i Fritz Egger, koji kao vlasnici pomažu u određivanju strateški vodećih principa kompanije.
Poslovne operacije porodične kompanije su predvođene od strane EGGER upravljačke grupe na čelu sa Walter Schiegl, Ulrich Bühler i Thomas Leissing.

Walter Schiegl

Walter Schiegl

EGGER Upravljačko telo Proizvodnja / Tehnologija

"Otvorenost i transparentnost prema našim zaposlenima, prema javnosti i našim komšijama su osnova za prepoznavanje EGGER-a. Održivost i ekološka kompatibilnost naših sirovina, proizvoda i procesa imaju posebnu važnost za nas."

Ulrich Bühler

Ulrich Bühler

EGGER Upravljačko telo Prodaja / Marketing

"EGGER je tokom decenija rada stekao svoju reputaciju kao inovativna i dinamična kompanija. Sve ovo počinje sa našim osnovnim materijalima i proširuje se razvojem inovativnih materijala i dekora i površina koji su u skladu sa trendom. Mi se ne bavimo samo razvojem proizvoda, već kreiramo rešenja za naše kupce."

Thomas Leissing

Thomas Leissing

EGGER Upravljačko telo Finansije / Administracija / Logistika (Portparol Upravljačkog tela)

"EGGER Grupa se već godinama uspešno razvija bazirajući se na svoj rad. Integracija naših partnera je za nas od velike važnosti. Mi gradimo dugoročne odnose, kako sa dobavljačima tako i sa našim kupcima."