Dear visitor,

You have selected our website for Serbia - Serbian from United States - English. You would like to stay on this website?

O nama> Naša grupa> Činjenice i brojke

Činjenice i brojke

Činjenice i brojke

Zdrav razvoj, inovativni proizvodi i visoki standardi kvaliteta

EGGER ima jaku bazu zahvaljujući zdravom razvoju, inovativnim proizvodima i visokim standardima kvaliteta.
Naši radnici koji su predani poslu i visoko kvalifikovani imaju ključnu ulugu u tome što smo postali jedna od vodećih evropskih kompanija u industriji proizvoda na bazi drveta.

Kao porodična kompanija sa jakom bazom kapitala, u mogućnosti smo da iz naših sopstvenih resursa uveliko finansiramo ulaganja u naš razvoj. Eksterno finansiranje koristimo samo u ciljane svrhe i to u veoma ograničenom obimu.

Sve ovo nas čini snažnim i proverenim partnerom za budućnost.

Prosečan broj zaposlenih u ovoj godini bio je 8.765 (u prethodnoj godini: 8.145).
Do povećanja broja zaposlenih je došlo zbog ulaganja u postojeće pogone i zbog širenja na nove pogone.

Promet EGGER koncerna u poslovnoj godini 2017./2018. je povećan na 2,68 milijardi EUR (u odnosu na promet iz 2016./17. od 2,38 milijardi EUR što je porast od 12,5 %. Na ovaj način EGGER je ostvario svoj najveći promet za više od 50 godina postojanja.


Proizvodni kapaciteti za materijale od drveta, uključujući i rezanu građu, su u poslovnoj godini 2017./18. bili 8,5 miliona m3. (2016./17.: 7,9 miliona m3)

U poslovnoj godini 2017./18. EGGER je investirao u širenje i održavanje pogona 483,8 miliona EUR (u prethodnoj poslovnoj godini: 259,2 miliona EUR).