Dear visitor,

You have selected our website for Serbia - Serbian from United States - English. You would like to stay on this website?

O nama> Naša grupa> Činjenice i brojke

Činjenice i brojke

Činjenice i brojke

Zdrav razvoj, inovativni proizvodi i visoki standardi kvaliteta

EGGER ima jaku bazu zahvaljujući zdravom razvoju, inovativnim proizvodima i visokim standardima kvaliteta.
Naši radnici koji su predani poslu i visoko kvalifikovani imaju ključnu ulugu u tome što smo postali jedna od vodećih evropskih kompanija u industriji proizvoda na bazi drveta.

Kao porodična kompanija sa jakom bazom kapitala, u mogućnosti smo da iz naših sopstvenih resursa uveliko finansiramo ulaganja u naš razvoj. Eksterno finansiranje koristimo samo u ciljane svrhe i to u veoma ograničenom obimu.

Sve ovo nas čini snažnim i proverenim partnerom za budućnost.

Prosečan broj zaposlenih godišnje iznosio je 9.928 (prethodne godine: 9.481). Do 30.04.2020. godine već je oko 10.100 zaposlenih doprinosilo uspehu kompanije.

Prihod EGGER Grupe bi u poslovnoj godini 2019/20 bi sa 2,83 milijardi evra (2018/19: 2,84 milijardi evra) mogao da se održi na stabilnom nivou (-0,4 %).


Proizvodni kapacitet drveta uklj. rezano drvo je u poslovnoj godini 2019/20 iznosio 8,9 miliona m3. (2018/19: 8,8 miliona m3)

U poslovnoj godini 2019/20 su aktivne investicije i akvizicije EGGER grupe na nivou 531,4 miliona evra (prethodna godina: 489,1 miliona evra).