Dear visitor,

You have selected our website for Serbia - Serbian from United States - English. You would like to stay on this website?

O nama> Filozofija

Naša filozofija

EGGER Filozofija
More from wood

Naša misija

Naše vrednosti su dinamičnost, lojalnost, odgovornost i poverenje.

Postigli smo održivost međunarodnog rasta baziranog na sopstvenom učinku, održavajući svoju nezavisnost.

Našim kupcima pružamo inovativna rešenja i tržišno-orijentisane proizvode i usluge koji su bazirani na prirodnom i obnovljivom materijalu - drvetu.

Naša vizija

Naša vizija

Mi proizvodimo i prodajemo u Evropi i Americi.

Međunarodno prisustvo
Mi proizvodimo i prodajemo u Evropi i Americi. Na strateški važnim tržištima bez sopstvenih lokacija za proizvodnju osnivamo prodajna predstavništva. Pored toga, na izvoznim tržištima bez prodajnih predstavništva sarađujemo sa strateškim kupcima.

Inovacije
Dalji razvoj naših proizvoda, procesa i usluga, baziran je uglavnom na dobrobiti kupaca čime se formira osnova za poboljšanje produktivnosti, a u skladu s tim i našu dugoročnu profitabilnost.

Integracija
Integrisati naš lanac zainteresovanih strana, od kupaca do dobavljača.

Identifikacija
Mi smo najbolji poslodavac na polju tržišta rada relevantnog za nas.

Osnovne vrednosti

Naše vrednosti kao porodične kompanij

  • Sebe vidimo kao transparentno i moderno porodično preduzeće i tako se predstavljamo na tržištu rada.
  • Kada donosimo odluke prvenstveno uzmimo u obzir održivu sigurnost i dalji razvoj preduzeća za smenu generacija.
  • Humanost, poverenje, ophođenje sa međusobnim uvažavanjem i lojalnost karakterišu naše svakodnevne aktivnosti.
  • Stojimo iza naših reči (i stiska ruke).
  • Profesionalan pristup i brzo donošenje odluka su važni faktori uspeha.
  • Živimo u skladu sa našom misijom i vrednostima (kvalitet, humanost, perspektiva).

Naše usluge kupcima

Uspostavljanje i razvoj dugoročnih odnosa sa našim kupcima su osnova za zajednički uspeh.
Osnova našeg poslovanja je pouzdan kvalitet, kompetencija u dizajnu i primenjenoj tehnici, stručno kvalifikovano savetovanje, kao i usluge za podršku prodaje. Sve naše usluge se orijentišu prema trenutnim i budućim potrebama kupaca.

Naš standard kvaliteta

Kvalitet za nas znači ispunjavanje definisanih zahteva u svim oblastima.
Obavezujemo se na konstantno poboljšanje koje se dokumentuje sertifikovanim sistemom upravljanja.

Naši zaposleni i rukovodioci

Međusobno se ophodimo sa uvažavanjem.
Promovišemo visoku motivaciju i pružamo podršku pomoću ciljanih informacija, edukacije i dodatne obuke.
Posebnu pažnju zaslužuju iskustvo, prenošenje iskustva, kao i dugogodišnja saradnja.
Naši rukovodioci u prvom redu potiču iz preduzeća. Odlikuju se visokom kompetentnošću u rukovođenju i služe kao uzor.

Naša organizacija

Mi smo decentralizovano organizovani, sa strukturom prema poslovnim oblastima i regionalnim jedinicama. Centralnim se smatraju samo one funkcije koje obećavaju efekte sinergije ili povećavaju produktivnost ili to strateški zahtevaju.
Mi imamo jasne i kratke procese odlučivanja.
Pravilnici o radu i obaveze o izveštavanju su osnova za pravilno upravljanje preduzećem.
Stratešku orijentaciju grupe sprovode vlasnici i rukovodstvo grupe, uz podršku upravljačkog kadra i menadžmenta divizija.
Ciljevi našeg preduzeća se zajednički dogovaraju i sprovode uz ličnu odgovornost.

Naše društveno okruženje

U skladu sa našim osnovnim vrednostima, poštujemo tradiciju i običaje zemalja i regiona u kojima poslujemo.
Integrišemo se u život odgovarajućeg okruženja.
Tražimo angažovanje kvalifikovanih saradnika i rukovodioca iz regiona u kojima su naše lokacije.

Naša okolina

Održivo korišćenje sirovina za nas ima najviši prioritet.
To ostvarujemo dobijanjem energije sagorevanjem biomase u sopstvenim elektranama, zahvaljujući najmodernijoj tehnologiji za obradu koja čuva resurse i ekološki prihvatljivim sistemima logistike.

Naši informacioni i komunikacioni sistemi

Svesno investiramo u informacione i komunikacione sisteme koji su usmereni na budućnost.
Na taj način efikasno upravljamo našim preduzećem i u procese dodavanja vrednosti uključujemo partnere za koje je to relevantno.