Dear visitor,

You have selected our website for Serbia - Serbian from United States - English. You would like to stay on this website?

Reciklaža

Reciklaža

EGGER ulaže u tehnologije koje čuvaju resurse i pri tome se oslanja na reciklažu. Do 30% drveta korišćenog u izradi naše iverice je materijal koji dolazi iz reciklaže. Prerađujemo samo staro drvo dobijeno od nameštaja, paleta, drvenog pakovanja, građevinskog drveta i drveta nastalog rušenjem, koje zadovoljava važeće propise i sisteme inspekcije.

U našim pogonima takav materijal se dodatno vizuelno proverava, pa se drvo koje nije primereno za recikliranje odvaja za termičko iskorišćavanje.

Firma EGGER ima vlastita preduzeća za reciklažu Timberpack u Velikoj Britaniji, Nemačkoj i Rumuniji. Tamo se odgovarajuće staro drvo priprema i koristi u proizvodnji iverice. U našim pogonima takođe nastaju mnogi vlastiti nusproizvodi i ostaci. Takve materijale EGGER ili pretvara u materijale ili ih iskorišćava za proizvodnju energije - toplotne i električne.

Preuzimanje

Brošura o zaštiti životne sredine sadrži najvažnije informacije o održivosti, očuvanju resursa, ekološkom bilansu, ekološkim oznakama i građevinskim sertifikatima.

Na Brošuru o zaštiti životne sredine (srpski/PDF)
Recycling at EGGER

Recycled wood protects the environment

Recycled wood protects the environment

View on YouTube EGGER YouTube Channel