Dear visitor,

You have selected our website for Serbia - Serbian from United States - English. You would like to stay on this website?

Reciklaža

Reciklaža

EGGER ulaže u tehnologije koje čuvaju resurse i pri tome se oslanja na reciklažu. Do 30% drveta korišćenog u izradi naše iverice je materijal koji dolazi iz reciklaže. Prerađujemo samo staro drvo dobijeno od nameštaja, paleta, drvenog pakovanja, građevinskog drveta i drveta nastalog rušenjem, koje zadovoljava važeće propise i sisteme inspekcije.

U našim pogonima takav materijal se dodatno vizuelno proverava, pa se drvo koje nije primereno za recikliranje odvaja za termičko iskorišćavanje.

Firma EGGER ima vlastita preduzeća za reciklažu Timberpack u Velikoj Britaniji, Nemačkoj i Rumuniji. Tamo se odgovarajuće staro drvo priprema i koristi u proizvodnji iverice. U našim pogonima takođe nastaju mnogi vlastiti nusproizvodi i ostaci. Takve materijale EGGER ili pretvara u materijale ili ih iskorišćava za proizvodnju energije - toplotne i električne.

Preuzimanje

Brošura o zaštiti životne sredine sadrži najvažnije informacije o održivosti, očuvanju resursa, ekološkom bilansu, ekološkim oznakama i građevinskim sertifikatima.

Na Brošuru o zaštiti životne sredine (engleski/PDF)
Recycling at EGGER

Recycled wood protects the environment

Recycled wood protects the environment

View on YouTube EGGER YouTube Channel
Recycling in St.Johann (AT)

Responsible use of the raw material wood

Responsible use of the raw material wood

View on YouTube EGGER YouTube Channel