Dear visitor,

You have selected our website for Serbia - Serbian from United States - English. You would like to stay on this website?

Pilana

Pilana

Faktor vrednosti i izvor sirovina za integrisane lokacije.
Mnogo očekujemo od potpuno integrisanih lokacija. Time objedinjujemo proizvodnju rezane građe u pilani s proizvodnjom iverice i MDF-a, pa sve do proizvodnje laminatnih podova na jednoj lokaciji.

Inovativne tehnologije piljenja kao i iskorišćavanje efekata sinergije dobijenih povezivanjem sa pogonom za preradu u Brilonu zasigurno donose značajne prednosti. Osim toga, direktnim priključivanjem na železničku mrežu možemo osigurati i ekološki prihvatljivu organizaciju prevoza i isporuke. Ovakvom organizacijom potpuno integsirane lokacije izbegavamo 5.800 kamionskih prevoza godišnje.

Slično su organizovane naše lokacije u gradovima Wismar(Nemačka) i Radauti (Rumunija).

Preuzimanje

EGGER shvata ozbiljno svoju odgovornost za proizvode i proizvodnju. Više informacija o rezultatima u vezi sa održivošću pročitajte u našem izveštaju o održivosti.

Idi na izveštaj o održivosti (engleski/PDF)
Cycle of materials

Optimised use of raw materials through integrated production process

Optimised use of raw materials through integrated production process

View on YouTube EGGER YouTube Channel
Sawmill Brilon (DE)

Sawing capacity 1,300 solid cubic metres / shift

Sawing capacity 1,300 solid cubic metres / shift

View on YouTube EGGER YouTube Channel