Dear visitor,

You have selected our website for Serbia - Serbian from United States - English. You would like to stay on this website?

O nama> Ekologija i održivi razvoj > Obnovljive energije

Očuvanje klime kroz obnovljivu energiju

Očuvanje klime kroz obnovljivu energiju

Biogena goriva koja se ne mogu materijalno iskoristiti EGGER pretvara u toplotnu i električnu energiju.

Sledeće lokacije raspolažu sopstvenom elektranom na biomasu:

  • St. Johann u Tirolu (AT)
  • Unterradlberg (AT)
  • Brilon (DE)
  • Wismar (DE)
  • Hexham (UK)
  • Rion des Landes (FR)
  • Rădăuți (RO)

Korišćenjem energije iz biomase izbegavamo nastanak oko 746.000 tona emisija CO2 godišnje.
Sveukupno oko tri četvrtine naših emisija CO2 za proizvodnju energije potiče od obnovljivih goriva bez uticaja na CO2.

Preuzimanje

EGGER shvata ozbiljno svoju odgovornost za proizvode i proizvodnju. Više informacija o rezultatima u vezi sa održivošću pročitajte u našem izveštaju o održivosti.

Idi na izveštaj o održivosti (engleski/PDF)
Biomass power plant

Material before thermal, independent of fossil energy sources

Material before thermal, independent of fossil energy sources

View on YouTube EGGER YouTube Channel