Dear visitor,

You have selected our website for Serbia - Serbian from United States - English. You would like to stay on this website?

O nama> Ekologija i održivi razvoj > Delotvornost resursa

Delotvornost resursa

Delotvornost resursa

EGGER optimizira korišćenje drveta. Da bismo na najbolji način iskoristili potencijal sirovine, predano primenjujemo koncepciju kaskadnog iskorišćavanja.

Pravilo je: materijalno pre termičkog iskorišćavanja.

Drvo kao sirovina se iskorišćava u potpunosti - od proizvodnje punog drveta u pilani do proizvodnje drvnih materijala. Sav otpad drveta koji nastaje u proizvodnji koristimo u vlastitim pogonima prilikom procesa oplemenjivanja i tako neprestano stvaramo dodatnu vrednost. Tek kada se više ne mogu koristiti kao materijal, otpaci drveta i biogeni materijali se koriste u termičkim postupcima za dobijanje struje i toplote.

Preuzimanje

Brošura o zaštiti životne sredine sadrži najvažnije informacije o održivosti, očuvanju resursa, ekološkom bilansu, ekološkim oznakama i građevinskim sertifikatima.

Na Brošuru o zaštiti životne sredine (srpski/PDF)