Dear visitor,

You have selected our website for Serbia - Serbian from Austria - German. You would like to stay on this website?

O nama> Ekologija i održivi razvoj

EGGER je sinonim za odgovoran odnos prema drvetu kao sirovini

Ekološki ciklus

EGGER je sinonim za odgovoran odnos prema drvetu kao sirovini. Po uzoru na prirodu, naši procesi su organizovani u ciklusima kojima čuvamo resurse. U središtu je naš zatvoreni krug postupanja s materijalom.

Održivo šumarstvo

Održivo šumarstvo
Zalažemo se za promicanje održivog šumarstva. U našim lancima opskrbe osiguravamo poštivanje zakonskih i društvenih standarda. Naše drvo dolazi iz provjerenih izvora koji su 100% zakoniti i kontrolirani prema standardu ISO 38200. Trupce prvenstveno kupujemo iz certificiranih šuma u regiji.

Više

Korišćenje nusproizvoda pilane

Korišćenje nusproizvoda pilane
Nusproizvode iz pilane isključivo nabavljamo iz lokalnih i sertifikovanih pilana. Korišćenjem nusproizvoda čuvamo prirodne resurse.

Više

Proizvodnja i dalja prerada materijala od drveta

Proizvodnja i dalja prerada materijala od drveta
Radi stalnog unapređenja odnosa prema okolini, u proizvodnom procesu primenjujemo međunarodno sertifikovane sisteme upravljanja energijom i okolinom u skladu sa standardima ISO 50001, ISO 14001 i EMAS.

Više

Planiranje i primena

Planiranje i primena
Ekološke deklaracije proizvoda (EPD) obezbeđuju potpunu transparentnost. Ove deklaracije pružaju profesionalcima važne informacije o ekološkim i zdravstvenim aspektima proizvoda, a dostupne su i zainteresiranim krajnjim korisnicima - za svaki naš osnovni proizvod.

Više

Reciklaža

Reciklaža
Drvo koje potiče iz otpada recikliramo i koristimo u proizvodnji materijala na bazi drveta. Drvo iz otpada potiče iz predmeta poput nameštaja, paleta ili ambalaže. Na ovaj način čuvamo resurse i produžavamo efekat skladištenja CO2.

Više

Obnovljiva energija

Obnovljiva energija
U sopstvenim elektranama na biomasu, toplotnu energiju pretvaramo u zelenu električnu energiju. Biomasa i drvni otpad se više ne mogu koristiti kao materijali u proizvodnji.

Više

 • Više od drveta znači više transparentnosti.

  Više od drveta znači više transparentnosti.

  Shodno našem obećanju „Više od drveta“ delujemo održivo, čuvamo resurse i štitimo klimu doprinoseći tako održivom razvoju. Da bismo vam to ilustrovali, ovde pogledajte naše pokazatelje održivosti. Oni čine ekološke performanse naših proizvoda transparentnim i lako razumljivim.

  Saznajte više

 • Izveštaj o održivosti

  Izveštaj o održivosti

  EGGER shvata ozbiljno svoju odgovornost za proizvode i proizvodnju, ali takođe i za svoje zaposlene i za društvo. Više informacija o rezultatima u vezi sa održivošću pročitajte u našem izveštaju o održivosti.

  Idi na izveštaj o održivosti

 • Brošura o zaštiti životne sredine

  Brošura o zaštiti životne sredine

  Održiva gradnja i zdravo stanovanje s EGGER materijalima na bazi drveta. Brošura o zaštiti životne sredine sadrži najvažnije informacije o održivosti, očuvanju resursa, ekološkom bilansu, ekološkim oznakama i građevinskim sertifikatima.

  Na Brošuru o zaštiti životne sredine (PDF)

 • Delotvornost resursa

  Delotvornost resursa

  EGGER optimizira korišćenje drveta. Da bismo na najbolji način iskoristili potencijal sirovine, predano primenjujemo koncepciju kaskadnog iskorišćavanja.

  Više

 • Preuzimanja

  Preuzimanja

  U delu za preuzimanje nalaze se aktuelni materijali na temu ekologije i održivog razvoja.

  Sva preuzimanja