Dear visitor,

You have selected our website for Serbia - Serbian from United States - English. You would like to stay on this website?

O nama> Compliance

Compliance

Compliance

EGGER je porodično preduzeće, aktivno na održiv način po celom svetu. Za naše poslovne aktivnosti i za odnos sa svim našim partnerima je tema Compliance – dakle, uvažavanje zakonskih propisa i internih smernica – od centralnog značaja. Sledeće smernice pomažu u ostvarivanju cilja da se ovaj stav u razmišljanju i dejstvovanju ukoreni kod svih EGGER-ovih nameštenika.

 • Kodeks ponašanja

  Kodeks ponašanja

  EGGER Code of Conduct je kodeks ponašanja koji se bazira na vrednostima, uzorima i ciljevima kompanije, kao i deset principa Globalnog dogovora Ujedinjenih nacija. Code of Conduct sadrži jasne standarde ponašanja kojih se moraju pridržavati svi nameštenici.


 • Kodeks ponašanja dobavljača

  Kodeks ponašanja dobavljača

  I od naših dobavljača takođe očekujemo da poštuju naša Compliance načela. Sa Code of Conduct za dobavljače EGGER zauzima jasan stav da mi od naših dobavljača zahtevamo da poštuju sve važeće zakone, kao i principe Globalnog dogovora Ujedinjenih nacija.


 • Smernice u vezi kartelnog prava

  Smernice u vezi kartelnog prava

  Svaki EGGER-ov nameštenik treba da bude upoznat sa svim relevantnim kartelno-pravnim odredbama i da ih se pridržava. Vlastita smernica u vezi kartelnog prava i redovna školovanja pomažu kod pravilnog kartelno-pravnog postupanja.


 • Smernica u vezi korupcije

  Smernica u vezi korupcije

  Najstrože se ograđujemo od bilo koje vrste potkupljivanja i potkupljivosti. U vlastitoj smernici u vezi korupcije su definisane jasne zabrane, te uputstva za prihvatljivo postupanje u slučaju darivanja i poziva.


 • Uputstvo o usklađenosti tržišta kapitala

  Uputstvo o usklađenosti tržišta kapitala

  Naše Uputstvo o usklađenosti tržišta kapitala pokazuje investitorima da EGGER ozbiljno shvata pravne zahteve tržišta kapitala i da sprečava bilo kakva narušavanja. Uputstvo je takođe namenjeno da osigura ispunjavanje očekivanja tržišta kapitala u vezi sa vođenjem i organizacijom kompanije sa naše strane.