Dear visitor,

You have selected our website for Serbia - Serbian from United States - English. You would like to stay on this website?

O nama> Compliance

Compliance

Compliance

EGGER je porodično preduzeće, aktivno na održiv način po celom svetu. Za naše poslovne aktivnosti i za odnos sa svim našim partnerima je tema Compliance – dakle, uvažavanje zakonskih propisa i internih smernica – od centralnog značaja. Sledeće smernice pomažu u ostvarivanju cilja da se ovaj stav u razmišljanju i dejstvovanju ukoreni kod svih EGGER-ovih nameštenika.

 • Kodeks ponašanja

  Kodeks ponašanja

  EEGGER-ov Code of Conduct (engleski/PDF) je kodeks ponašanja, koji se bazira na vrednostima, uzorima i ciljevima preduzeća. Code of Conduct sadrži jasne standarde ponašanja, kojih se moraju pridržavati svi nameštenici.


 • Kodeks ponašanja dobavljača

  Kodeks ponašanja dobavljača

  I od naših dobavljača očekujemo da poštuju naša Compliance načela. Sa Code of Conduct za dobavljače naše dobavljače obavezujemo da se pridržavaju važećih zakona i ostalih pravila.


 • Smernice u vezi kartelnog prava

  Smernice u vezi kartelnog prava

  Svaki EGGER-ov nameštenik treba da bude upoznat sa svim relevantnim kartelno-pravnim odredbama i da ih se pridržava. Vlastita smernica u vezi kartelnog prava i redovna školovanja pomažu kod pravilnog kartelno-pravnog postupanja.


 • Smernica u vezi korupcije

  Smernica u vezi korupcije

  Najstrože se ograđujemo od bilo koje vrste potkupljivanja i potkupljivosti. U vlastitoj smernici u vezi korupcije su definisane jasne zabrane, te uputstva za prihvatljivo postupanje u slučaju darivanja i poziva.


 • Uputstvo o usklađenosti tržišta kapitala

  Uputstvo o usklađenosti tržišta kapitala

  Naše Uputstvo o usklađenosti tržišta kapitala pokazuje investitorima da EGGER ozbiljno shvata pravne zahteve tržišta kapitala i da sprečava bilo kakva narušavanja. Uputstvo je takođe namenjeno da osigura ispunjavanje očekivanja tržišta kapitala u vezi sa vođenjem i organizacijom kompanije sa naše strane.