Dear visitor,

You have selected our website for Serbia - Serbian from United States - English. You would like to stay on this website?

Laminati Flammex

Prema standardu je klasifikovan kao laminat tipa F (= sporogoriv). U kombinaciji sa sporogorivom nosivom pločom, pogodni su kao dekorativni materijal i kao materijal za oplemenjivanje sa niskom zapaljivošću. Kombinacije sa odgovarajućim kompozitnim elementima omogućavaju primene sa povećanim zahtevima za otpornost na vatru. Elementi oplemenjeni laminatom ispunjavaju uslove klase B1 nemačkog standarda za građevinski materijal i klase M1 francuskog standarda za otpornost prema požaru.

 

Primene

  • Područja s povećanim zahtevima otpornosti na vatru
  • Nameštaj i uređenje enterijera
  • Opremanje prodavnica i izložbenih štandova
  • Pregradni zidovi
  • Unutrašnja vrata

Prednosti

  • Teže zapaljivi (sporogorivi)
  • Nisko ispuštanje dima
  • Nema kapljica pri gorenju
  • Otpornost na habanje, udarce i ogrebotine
  • Antibakterijsko svojstvo površine u skladu sa ISO 22196 (=JIS Z 2801)

Napomena

Svi prikazani i spomenuti dekori su reprodukcije.Više transparentnosti

Dodatne informacije o našim pokazateljima održivosti

pogledajte ovde.