Dear visitor,

You have selected our website for Serbia - Serbian from Austria - German. You would like to stay on this website?

Porodična kuća

Austrija (AT)

Stanovanje iz snova u zelenilu

Izgradnja nove porodične kuće primenom drvene konstrukcije sa posebnim osvrtom na moderne i aktuelne trendove u arhitekturi
Ova tirolska porodična kuća je održiva zahvaljujući raznovrsnoj i uspešnoj primeni drvenih materijala. U saradnji sa firmom Holzbau Sauer, za samo 8 meseci je realizovana koncepcija na stambenoj površini od 476 m².
Ploča EGGER OSB 4 TOP od 30 mm našla je svoju primenu u izgradnji krova i zbog svojih optimalnih statičkih karakteristika posebno dolazi do izražaja kod konstrukcije nadstrešnice. Tehnički usavršen proizvod se pritom odlikuje izvanrednim kvalitetom površine. Kod fasade se koriste neobrađene šindre ariša kako bi se spolja u prvi plan stavio drveni materijal.

Used Products

Radove izveo:

Arhite´kt:

MOSER, Breitenbach (AT), www.archimos.at/werkstatt 

Obradio:

HOLZBAU SAURER, Höfen (AT), www.holzbau-saurer.com

Vreme gradnje:

2013

Napomena

Svi prikazani i spomenuti dekori su reprodukcije.