Dear visitor,

You have selected our website for Serbia - Serbian from Austria - German. You would like to stay on this website?

Modularna zgrada od formata

Nova zgrada foruma, Unterradlberg (AT)

Završena je izgradnja nove zgrade Foruma u Unterradlbergu. Zgrada je projektovana kao modularna konstrukcija elemenata i izgrađena je po istom principu kao i sedište kompanije u St. Johann-u u Tirolu. Unutar zgrade je restoran za zaposlene, izložbeni prostor, kancelarije i konferencijska sala.

Forum u Unterradlbergu je peta zgrada u nizu modularno projektovanih zgrada naše kompanije, čije projekte potpisuje arhitekta Bruno Moser. Kod ove zgrade modularni koncept su uslovile naše ploče velikog formata. Ipak, modularna izgradnja ne znači da se u fabrici proizvode potpuno prefabrikovane prostorne jedinice istih dimenzija, koje se zatim na gradilištu jednostavno postavljaju jedna na drugu. Mi u EGGERu na drugačiji način pristupamo modularnoj gradnji: Modularnost podrazumeva identične dimenzije pojedinih elemenata površine za zidove, plafone i podove, od kojih se sastavlja zgrada. Modularnost se odnosi na uvek identične dimenzije pojedinačnih površinskih elemenata za zidove, plafone i podove od kojih su građene zgrade. Dužina i širina ovih elemenata odgovaraju najvećem formatu OSB 4 TOP ploče, čije su dimenzije 11,40 m x 2,80 m.

Elementi podova/plafona i zidova su izvedeni uz pomoć ovih ploča. Zbog toga se i konstrukcija ovakve zgrade zasniva na formatu ploče. Tako je bilo i u Unterradlbergu.

U prizemlju jedanaest metara visoke, četvorougaone zgrade, sa spoljašnjim dimenzijama nešto manjim od 23 m x 19,6 m nalazi se recepcija i restoran za zaposlene. Dva gornja sprata su rezervisana za izložbeni prostor, kancelarije, kao i prostorije za obuku i seminare. Do njih se dolazi otvorenim stepeništem ili liftom. Trospratna drvena konstrukcija počiva na podrumu od armiranog betona. Pored lepljene građe za stubove i unutrašnjost konstrukcije kao i za drvene elemente konstrukcije uglavnom su korišćene OSB ploče. Kod konstrukcije zasnovane na gore pomenutim dimenzijama ploča, rasponi za elemente plafona i krova širine 2,80 m definisani su s 11,40 m, a širina zidnih elemenata iznosi 2,80 m ili višestruka vrednost ove dimenzije.

© Dipl.-Ing. (FH) Susanne Jacob-Freitag, Karlsruhe

Izvođači:

Investitor:

Fritz EGGER GmbH & Co. OG

www.egger.com

Inicijator projekta:

Fritz EGGER GmbH & Co. OG

www.egger.com

Arhitekta:

architekturWERKSTATT, Dipl.-Ing. Bruno Moser

www.archimos.at

Izvođač radova:

Holzbau Saurer Ges.m.b.H. & Co. KG

www.holzbau-saurer.com

Vreme izgradnje:

Septembar 2019. - jun 2020.

Fotografije:

© Christian Vorhofer

Napomena: Svi prikazani i spomenuti dekori su reprodukcije.