Dear visitor,

You have selected our website for Serbia - Serbian from United States - English. You would like to stay on this website?

Opšti uslovi

Opšti uslovi

Naši opšti uslovi dati u nastavku se odnose na ugovorne odnose sa trgovcima i preduzetnicima u okviru njihovog poslovanja i sa pravnim licima iz javnog prava, uključujući i posebne fondove.