Dear visitor,

You have selected our website for Montenegro - Serbian from United States - English. You would like to stay on this website?

EGGER usluga sečenja na željenu širinu

EGGER usluga sečenja na željenu širinu

Koristite našu pojedinačnu uslugu za konfigurisanje cele rolne sa kant trakama koje vam odgovaraju u odgovarajućim željenim širinama. Potrebno je da odradite 3 jednostavna koraka:

1. Izaberite osnovne podatke i dekor

2. Optimizujte izbor

3. Završite konfiguraciju

Izaberite osnovne podatke i dekor
Optimizujte izbor
Završite konfiguraciju

Jednostavno potražite željeni dekor i izaberite debljinu od 0,8 ili 2,0 mm. Pored toga, kant trake naših PerfectSense dekora su dostupne u debljini od 1,0 mm.

Izaberite specijalnu širinu između 12 i 100 mm i konfigurišite celu rolnu sa željenim dimenzijama. Možete zahtevati do 4 rolne sa istim ili različitim konfiguracijama i različitim specijalnim širinama.

Proverite svoj izbor i unesite podatke. Konfiguraciju možete preuzeti, štampati ili slati email-om u obliku PDF dokumenta.Imajte na umu da samo proizvođači ili distributeri imaju pristup našoj Usluzi sečenja na željenu širinu.

Prijavite se


<