Dear visitor,

You have selected our website for Montenegro - Serbian from United States - English. You would like to stay on this website?

Proizvodi> Građevinski proizvodi> Područje primene

EGGER Građevinski proizvodi - Područje primene

Izgradnja drvetom


Izgradnja drvetom

Izgradnja drvetom


Praktičnost, efikasnost i pouzdanost – to su karakteristike drvenih materijala i proizvoda od punog drveta firme EGGER. Svejedno da li za inženjerske drvene konstrukcije, kuće od drveta, dizajn enterijera, suvu gradnju ili kao krovne obloge – sa opširnim programom proizvoda, EGGER nudu visoko kvalitetna rešenja za oraktično sve segmente u građevinarstvu.

Posebne deklaracije o ekološkoj usklađenosti proizvoda (EPD), pružaju precizne podatke u vezi ekološkog bilansa građevinskog poduhvata već u fazi projektovanja. One su dostupne za celokupnu paletu proizvoda počev od EGGER OSB, EGGER DHF i DFF pa sve do rezane građe.

Betonske oplate

Betonske oplate


EGGER OSB je idealan materijal za klapajuće ploče za sistemske oplate, oplate za mostova i trajne oplate za kalupe za beton i temelje

Zahvaljujući unapređenoj otpornosti na vlagu, postojanosti i različitim formatima, EGGER OSB otvaraju nove mogućnosti u betonskim konstrukcijama. Sa svojom atraktivnom, raznolikom površinom, ovaj proizvod je izbor mnogih projektanata i majstora kao element oplate kojim se mogu realizovati teksture.

Ambalaža

AmbalažaEGGER OSB i EGGER proizvodi rezane građe koji se koriste kao materijal za proizvodnju ambalaže zadovoljavaju sve zahteve koji se postavljaju pred takve materijale.

<