Dear visitor,

You have selected our website for Montenegro - Serbian from United States - English. You would like to stay on this website?

Proizvodi> OSB - Najčešća pitanja> Upoređivanje proizvoda

Upoređivanje proizvoda

OSB 3 u poređenju sa OSB 2

Koje su prednosti OSB 3 u poređenju sa OSB 2?

Veća trajnost i otpornost na vlagu su najvažnije prednosti OSB 3 ploče u poređenju sa OSB 2.

Kada je reč o mehaničkim osobinama (MOR, MOE, unutrašnja veza) nema razlike između OSB 2 i OSB 3, indeks bubrenja je ono što čini razliku između ovih ploča i što predstavlja ograničenje primene za svaki tip ploče:

  • Unutrašnja primena u suvim uslovima (RV ≤ 65%) za OSB/2 → eksploataciona klasa 1
  • Unutrašnja ili zaštićena spoljašnja primena u suvim i vlažnim uslovima (65% < RV ≤ 85%) za OSB/3 → eksploataciona klasa 1 & 2

Prema usklađenom Evropskom standardu za proračun drvenih konstrukcija EN 1995-1-1 (Evrokod 5) i EN 335 (trajnost drveta), spoljno oblaganje eksternih elemenata objekta kao što su krov i spoljašnji zidovi klasifikovano je kao upotrebna klasa 2, što zahteva primenu materijala klasifikovanih kao eksploataciona klasa 2, a to je OSB 3 ili OSB 4.

Imajući ovo u vidu, OSB 2 se može koristiti samo za unutrašnju primenu kod podnih konstrukcija i pregradnih zidova ili krovova bez ventilacije, kod kojih se izolacija postavlja iznad obloge krova.

Usled smanjenog indeksa bubrenja (≤15%), OSB 3 bubri, skuplja se i širi manje nego što je to slučaj sa OSB/2 (≤20%), a to znači i manje naprezanje elemenata za pričvršćivanje usled promene debljine ploče, što nadalje smanjuje rizik da dođe do pojave škripanja.

Ostale prednosti: bolja zvučna izolacija i bolja reakcija na požar OSB 3 i OSB 4 TOP (klasa D-s2, do) u poređenju sa OSB 2 (reakcija na požar klasa E) za debljine u opsegu 9-12mm, usled nešto više gustine ploče (≥ 600 kg/m3 u poređenju sa ≥ 580 kg/m3).

OSB u poređenju sa ivericom

Koja je razlika između OSB ploče i ploče od iverice?

Prvo, to je sastav ploče:

  • OSB → su 3-slojni paneli od orijentisanog iverja izrađeni od 100% svežeg drveta (bez recikliranja i oštećenja)
  • iverica → 3-slojna ploča od ravno presovanog iverja od drvene strugotine koja se dobija od ostataka ili reciklažom

Drugo, to su konstruktivne osobine:

  • OSB ploča je tipično 2-2,5 puta čvršća po glavnoj osi (dužini) u poređenju sa sporednom osom (širinom); ploče od iverice poseduju jednaku čvrstoću po celom panelu
  • Usled veće gustine i sadržaja lepka, ploče od iverice poseduju nešto bolji indeks bubrenja

Ipak, OSB je 40-60% efikasniji od iverice u pogledu statičkih proračunskih vrednosti za čvrstoću na savijanje (MOR) i krutost na savijanje (MOE) → to znači da možemo da odaberemo manju debljinu OSB ploče za izradu konstrukcija nego što bi to bio slučaj sa ivericom (npr: 12mm OSB umesto 15mm P5)

OSB u poređenju sa šper pločom

Kako se OSB ponaša u poređenju sa šper pločom?

Primena OSB ploče je ograničena na eksploatacionu klasu SC 1 (primena za konstrukcije u unutrašnjosti u suvim uslovima, RV ≤ 65%) i SC 2 (primena za konstrukcije u unutrašnjosti i spoljašnjosti u vlažnim uslovima, 65% ≤ RV ≤ 85%), dok se šper ploča može koristiti konstruktivno kako u unutrašnjosti (u suvim SC1 ili vlažnim SC2 uslovima) tako i spoljašnjosti (SC3 veoma vlažni uslovi, RV > 85%), zavisno od tehničke klase.

Čvrstoća šper ploče se umnogome razlikuje zavisno od vrste drveta, broja slojeva i vrste smole. Primera radi, modul elastičnosti na glavnoj osi se kreće u opsegu od 4,000-8,000N/mm2.

OSB u poređenju sa punim drvetom

Kolika je čvrstoća na savijanje i krutost punog drveta u poređenju sa OSB?

Čvrstoća na savijanje i krutost na savijanje (modulus elastičnosti) punog drveta je mnogo veća nego kod OSB ploče, pa se puno drvo koristi za konstruktivne elemente u drvenim konstrukcijama (grede, stubovi, rogovi) koji treba da prime sva statička i dinamička opterećenja koja se na njih prenose preko podova zgrade (napravljenih od OSB obloga).

Primera radi, proračunska vrednost za MOE za puno meko drvo iznosi ~ 10,000 N/mm2, dok je proračunska vrednost za OSB/3 na glavnoj osi 4,930 N/mm2 (ili 6,780 N/mm2 za OSB 4 TOP).

Ako se koristi višeslojno lepljeno meko drvo, ova vrednost se penje do 11,000 N/mm2, ili čak do 12,500 N/mm2 za višeslojno lepljeno tvrdo drvo (bukva, hrast). S druge strane, MOE na sporednoj osi je mnogo manji kod punog drveta u poređenju sa OSB pločom:

  • Puno meko drvo: MOE90º = 300 N/mm2 / puno meko drvo: MOE90º = 600 N/mm2
  • OSB 3: MOE90º = 1,980 N/mm2 / OSB 4 top: MOE90º = 2.680 N/mm2