Dear visitor,

You have selected our website for Montenegro - Serbian from United States - English. You would like to stay on this website?

Proizvodi> OSB - Najčešća pitanja> Standardi i simboli

Standardi i simboli

Standardi

Koji su najvažniji standardi za OSB i drvene konstrukcije?

Između velikog broja standarda koji se odnose na drvene proizvode i građu, najvažniji su sledeći:

  • EN 13986:2004: Ploče na bazi drveta za korišćenje u građevinarstvu → Karakteristike, ocena usaglašenosti i označavanje
  • EN 300 (standard proizvoda za OSB ploče): Definicija, klasifikacija i zahtevi
  • EN 12369-1: Ploče na bazi drveta → Karakteristične vrednosti za projektovanje konstrukcija; Deo 1: OSB, ploče iverice i ploče vlaknatice
  • EN 1995-1 (Evrokod 5): Projektovanje drvenih konstrukcija → Deo 1-1: Opšta pravila i pravila za zgrade
  • EN 1995-2 (Evrokod 5): Projektovanje konstrukcija na dejstvo požara
  • EN 335 (trajnost drveta)
  • EN 120: Određivanje sadržaja formaldehida (perforatorska metoda)
  • EN 717-1: Određivanje emisije formaldehida (metoda komore)
  • EN 13501-1/2: Reakcija na požar → Deo 1: klasifikacija građevinskih proizvoda na osnovu Evro klasa; Deo 2: klasifikacija građevinskih elemenata (krovovi, zidovi, podovi)
  • EN 12871-1: Ploče na bazi drveta → Specifikacija performansi i zahtevi za noseće ploče koje se koriste za podove, zidove i krovove

Šta su tehničke klase OSB ploče?

Tehničke klase su termini koji se koriste da opišu različite tipove OSB ploče, imajući u vidu njihovu krajnju namenu (nosivost & klimatske uslove). Postoje 4 tehničke klase: OSB 1, OSB 2, OSB 3 i OSB 4.

Koja je razlika između eksploatacione klase i upotrebne klase?

Eksploatacione klase su 3 definisane klase uslova vlažnosti okruženja. Za OSB, one određuju uslove vlažnosti okruženja u kojima ploče treba da budu instalirane.

Standard EN 1995-1-1 definiše 3 eksploatacione klase na sledeći način:

Eksploataciona klasa 1 (suvi uslovi, RV ≤ 65%) → je okarakterisana sadržajem vlage unutar materijala koji odgovara temperaturi od 20 C i relativnoj vlažnosti okolnog vazduha koja samo nekoliko nedelja godišnje prelazi 65%

Eksploataciona klasa 2 (vlažni uslovi, 65 < RV ≤ 85%) → je okarakterisana sadržajem vlage unutar materijala koji odgovara temperaturi od 20 C i relativnoj vlažnosti okolnog vazduha koja samo nekoliko nedelja godišnje prelazi 85%

Eksploataciona klasa 3 (eksterni uslovi, RV > 85%) → klimatski uslovi koji dovode do veće vlažnosti nego kod eksploatacione klase 2

Upotrebne klase određuju situacije krajnje namene drveta i drvenih panela prema klimatskim uslovima. Standard EN 335-1 definiše 5 upotrebnih klasa. Od ovih, na OSB ploče se primenjuju sledeće klase:

Upotrebna klasa 1 → definiše situacije kada se drvo i drveni proizvodi koriste ispod krova, potpuno zaštićeni od vremenskih uticaja i bez izlaganja uticaju vlage.

Upotrebna klasa 2 → definiše situacije kada se drvo i proizvodi na bazi drveta koriste ispod krova, potpuno zaštićeni od vremenskih uticaja i gde velika količina okolne vlage može da dovede do povremenog vlaženja.

Simboli

Koje je značenje simbola koji se nalaze u standardima (tabelama)?

Najvažnije karakteristike i simboli u vezi OSB ploča su:

a) Simboli:

ƒ - sila
E - modul elastičnosti (otpornost na deformacije)
G - modul krutosti
k - zadržavanje čvrstoće (kmod) ili otpornosti na deformacije (kdef) po proteku vremenskog perioda u odnosu na početne vrednosti
t - debljina
p - gustina
// ili 0 - u pravcu glavne ose OSB ploče
ili 90 - u pravcu sporedne ose OSB ploče


b) Mala slova::

m - savijanje
t - tenzija
c - kompresija
v - panelno smicanje
r - planarno smicanje
nom - nominalno
def - ugibanje
 

Šta znači glavna i sporedna osa OSB ploče?

Za razliku od ploča iverice i vlaknatica (koje uniformno prenose naprezanje po celom panelu), OSB ploče imaju različite vrednosti savijanja i krutosti po pravcu. Tipično su te vrednosti 2-2,5 puta veće po dužini nego po širini. Prema tome:

Glavna osa = pravac ravni ploče u kome karakteristike otpornosti na savijanje imaju veću vrednost
Sporedna osa = pravac ravni ploče koji se prostire pod pravim uglom u odnosu na glavnu osu