Dear visitor,

You have selected our website for Montenegro - Serbian from United States - English. You would like to stay on this website?

Proizvodi> OSB - Najčešća pitanja> Provere na gradilištu

Provere na gradilištu

Provere na gradilištu i ispitivanje

Da li se kvalitet OSB ploča može proceniti vizuelnom proverom?

Provera usaglašenosti sa prodajnom dokumentacijom se obavlja u skladištu distributera dok se na gradilištu vrši provera panela pre postavljanja da bi se uverili da tip ploče i njene dimenzije odgovaraju nameravanom načinu primene.

To znači da se oznake na proizvodu / nalepnici upoređuju sa dokumentacijom o poreklu i tehničkim listom proizvoda.

Vizuelna provera ima za cilj samo identifikaciju i donošenje sumarnog zaključka o ukupnoj količini pogrešno isporučenog i/ili oštećenog proizvoda (slomljene ivice/ćoškovi prilikom transporta ili istovara), a ne evaluaciju kvaliteta proizvoda. To se izvodi isključivo u laboratorijskim uslovima praćenjem procedura ispitivanja upisanim u standardima.

Koja su osnovna ispitivanja koje kupac može da sprovede kako bi procenio kvalitet proizvoda?

Nema ih. Nijedna relevantna osobina proizvoda (bubrenje, gustina, čvrstoća na savijanje, krutost, ponašanje u slučaju požara, vrednost, itd.) ne može se proveriti na gradilištu; sve one zahtevaju kontrolisane uslove ispitivanja koji postoje samo u laboratoriji.

Da li postoji bilo kakav test koji se može izvesti na gradilištu kojim se dokazuju razlike između različitih proizvoda (npr: OSB 3 u poređenju sa OSB 2)?

Ne, iz istih razloga koji su navedeni ranije.