Dear visitor,

You have selected our website for Montenegro - Serbian from United States - English. You would like to stay on this website?

Proizvodi> OSB - Najčešća pitanja> Proizvodnja i sirovine

Proizvodnja i sirovine

Proizvodnja

Koja vrsta drveta se koristi za proizvodnju OSB ploče?

U proizvodnji OSB ploča koristi se samo nereciklirano četinarsko drvo bez kore (uglavnom smreka, bor, jela) i listopadno drvo (bukva, breza, topola) bez nepravilnosti (čvorova).

Zašto se u proizvodnji OSB ploča prednost daje mekom umesto tvrdom drvetu?

Vrste drveta koje se obično koriste u proizvodnji OSB ploča su:

  • Meko drvo (četinarsko drvo): smreka, bor, jela
  • Tvrdo drvo (listopadno drvo): bukva, breza, jova, jasen

Razlog zbog koga je meko drvo u prednosti u odnosu na tvrdo je to što meko drvo načelno daje svetliji izgled površine ploče i zato što je njegovo bubrenje manje nego kod tvrdog drveta.

Usled drugačijeg rasporeda godova, meko drvo je manje gustine nego što je to tvrdo drvo tako da ono poseduje manju čvrstoću i krutost.

Zbog toga meko drvo zahteva upotrebu većeg broja iverja nego što je slučaj sa tvrdim drvetom da bi se postigla ista vrednost čvrstoće, ali je to korisno za ploču zato što se time dobijaju kompaktniji površinski slojevi. Što se tiče iverja, iverje od mekog drveta je dugačko i tanko, dok je ono kod tvrdog drveta deblje, šire i lomljivije u sredini.

Šta OSB pločama daje veliku čvrstinu?

Specijalan raspored iverja u jezgru i površinskim slojevima (ukršteno orijentisano iverje), oblik drvenog iverja (dugačko i tanko) kao i kvalitet upotrebljenog drveta (potpuno bez kore, nekontaminirano, bez čvorova, nereciklirano, bez peska, prašine i metala).

Koji su faktori koji utvrđuju tip ploče?

Ne postoji samo jedan faktor već se radi o mešavini parametara: počev od izbora drveta (udeo mekog i tvrdog drveta), pa sve do različitih mešavina vezivnih komponenata (smole, emulzija voska, voda), odnosa površinskih slojeva/jezgra, i naravno stepena presovanja i temperature zagrevanja.

Zbog čega EGGER OSB ploča ima tako glatku površinu? Da li je to prednost?

Glatkoća EGGER OSB ploča se postiže kontinuiranim ContiRoll presovanjem, ali takođe i zahvaljujući izboru drveta, kvalitetu uklanjanja kore i pravljenja iverja, te sadržajem voska i PMDI.

Prednost glatke površine sastoji se u tome da ploči pruža dodatnu zaštitu od vlage u trajanju od oko 4 nedelje.

Sirovine

Šta je MUF a šta je PMDI?

MUF (melamin-urea-formaldehid) i PMDI (polimerni difenilmetan diisocijanat) su dve najčešće sintetičke smole koje se danas koriste u proizvodnji OSB ploča, za vezivanje iverja u toku postupka presovanja.

Razlikuju se po tome što PMDI ne sadrži formaldehid u svojoj hemijskoj strukturi pa se ploče sa PMDI kao vezivom obično nazivaju OSB ploče “bez formaldehida”. Ploče se mogu proizvoditi bilo korišćenjem samo jedne vrste smole (MUF ili PMDI) u jezgru i površinskim slojevima, ili njihovim kombinovanjem (obično: MUF na površini a PMDI u jezgru).

Odluka o korišćenju jedne ili druge vrste smole pripada naravno proizvođaču i zavisi od dostupnosti kao i od kretanja cena odgovarajuće vrste.

Koja je razlika između OSB ploča sa MUF i PMDI vezivom?

Osim razlike u pogledu sadržaja formaldehida (HCHO emisija za MUF < 0,1 ppm / za PMDI < 0,03 ppm), nema apsolutno nikakve razlike između ovih ploča.

Sve relevantne fizičke i mehaničke osobine su identične i ploče su sasvim jednako klasifikovane.

Da li OSB ploče sadrže neke opasne komponente? Da li je MUF smola opasna?

Ne. Vezani lepak nije opasan po ljudsko zdravlje ali je potrebno voditi računa u postupku proizvodnje i u tom pogledu se sprovodi eksterni nadzor.