Dear visitor,

You have selected our website for Montenegro - Serbian from United States - English. You would like to stay on this website?

Proizvodi> OSB - Najčešća pitanja> Klasifikacija i garancija

Klasifikacija i garancija

Definicija, klasifikacija i karakteristike

Šta je OSB?

OSB se proizvodi kao ravan i krut drveni panel od kontrolisano poprečno orijentisanog iverja odabranog kvaliteta koje se vezuje sintetičkom smolom u uslovima visoke temperature i pritiska. Zavisno od tehničke klase (tipa) i namene, ploče se mogu koristiti u suvim ili vlažnim uslovima.

Koliko postoji tipova OSB ploča i koja je namena svake od njih?

U skladu sa standardom EN 300, postoje 4 tipa OSB ploče sa sledećim tehničkim klasama:

  • OSB 1 → nenoseće ploče za opštu upotrebu u suvim uslovima (eksploataciona klasa 1)
  • OSB 2 → noseće ploče za upotrebu u suvim uslovima (eksploataciona klasa 1)
  • OSB 3 → noseće ploče za upotrebu u vlažnim uslovima (eksploataciona klasa 1 & 2)
  • OSB 4 → ploče sa povećanom nosivošću za primenu u vlažnim uslovima (eksploataciona klasa 1 & 2)

U odnosu na ove ploče, u Evropi se trenutno najviše koristi OSB 3. Standardne OSB ploče imaju nebrušene površine i oštre ivice ali je moguća i proizvodnja sa glatkim/brušenim površinama ili obrađenim ivicama (2 ili 4-strani „pero i žleb“ T&G profili).

Koje su glavne karakteristike OSB ploče?

OSB je ravna i kruta ploča izuzetnih mehaničkih karakteristika i postojanih dimenzija. Pretežno se koristi kao konstrukcioni materijal (podna konstrukcija, oblaganje krovova i zidova) ali takođe služi i kao parna kočnica i za vazduh nepropusni sloj kada se koristi u spoljašnjim elementima kuća od drvenih konstrukcija.

Vek trajanja i garancije

Koji je vek trajanja za OSB ploče?

Ako se propisno skladišti, transportuje, rukuje, postavlja i održava za vreme životnog veka objekta, OSB ploče najmanje 50 godina zadržavaju iste mehaničke osobine.

Da li EGGER daje neku garanciju za svoje EGGER OSB ploče?

EGGER ispunjava svoje obaveze kao proizvođač u skladu sa Evropskom uredbom o građevinskim proizvodima (CPR). Relevantnu dokumentaciju predstavlja deklaracija o karakteristikama za svaki proizvod sa oznakom CE.