Dear visitor,

You have selected our website for Montenegro - Serbian from United States - English. You would like to stay on this website?

Skladištenje

Skladištenje i čuvanje

Koji su uslovi za skladištenje OSB ploče?

Zato što je OSB ploča proizvod na bazi drveta, ona mora uvek da bude zaštićena od direktnog kontakta sa vodom i ne sme biti izložena iznenadnim promenama temperature i vlažnosti. Imamo 2 situacije kada se govori o uslovima skladištenja:

- Skladištenje u skladištu
- Skladištenje na gradilištu

a) Skladištenje u skladištu:

 • Ploče uvek skladištiti u zatvorenom, u suvoj i provetrenoj prostoriji, dalje od kišnih kapi i snega
 • Ploče uvek skladištiti na stabilnoj i horizontalnoj platformi
 • Ploče (pakete) uvek skladištiti jedne na drugima uz postavljanje oslonaca između (drvenih distancera) jednake visine, perfektno raspoređenih po vertikalnoj liniji
 • Uverite se da se distanceri nalaze na rastojanju od maksimalno 80 cm, kako bi se sprečila pojava ugibanja ploča na dnu paketa
 • Uverite se da je dužina distancera jednaka širini ploče
 • Uvek slagati pakete jednake dužine (nikada nemojte da slažete pakete veće veličine na pakete manje veličine)

b) Skladištenje na gradilištu:

 • Skladištenje na otvorenom na gradilištu treba da traje što je moguće kraće (uvek je bolje skladištenje u unutrašnjosti objekta)
 • Ploče uvek skladištiti na dovoljno visokim drvenim paletama ili osloncima kako bi se izbegao direktan kontakt sa vodom ili vegetacijom
 • Uvek držati ploče zaštićene od iznenadne kiše ili snega prekrivene vodootpornim membranama (plastičnom folijom, ciradom itd.)
 • Kada postavljate zaštitu od vode, uverite se da bude omogućeno nesmetano provetravanje ploča sa strane i odozdo
 • Uverite se je cirada (folija) čvrsto zategnuta i osigurana od vetra
 • Isecite i uklonite trake za fiksiranje paketa po prijemu na gradilište kako bi se smanjilo naprezanje ploča

Koliko OSB paketa (paleta) se može slagati jedan na drugi?

Maksimalno 6 paleta u nizu (2t/paleta), za panele normalne veličine (dužina < 3m)

Zašto je skladištenje OSB ploča važno i šta je potrebno da se uradi?

Kada se isporuče iz skladišta proizvođača, ploče imaju sadržaj vlage od 5-6%. Na putu do finalnog mesta ugradnje (uključujući transport, skladištenje u skladištu distributera i skladištenje na gradilištu), sadržaj vlage ploče se povećava budući da vlaga odgovara uslovima okruženja).

Da bi se sprečila promena dimenzija u pogledu debljine ploče, po dužini ili širini (bubrenje, širenje ili skupljanje) usled povećanja vlage u ploči, potrebno im je pre fiksiranja na oslonce omogućiti da dostignu svoju ravnotežnu vlažnost (EMC).

Ovo se naziva kondicioniranje i izvodi se u minimalnom trajanju od 48 sati pre postavljanja, tako što se ploče skladište u uslovima okruženja u kojem će biti postavljene. Ispravan način kondicioniranja ploča je da se slobodno ostave na pod postavljene na drvene letvice ili da se oslone uza zid sa drvenim distancerima podmetnutim ispod duže ivice. Za pravilno provetravanje treba umetnuti dve letvice distancera vertikalno između panela.

Posebnu pažnju obratiti na ploče T&G (pero&žleb), koje treba da budu položene isključivo na stranu sa žlebom.

Koliko je dopušteno maksimalno trajanje skladištenja za OSB ploče?

Ako se skladište u suvim i provetrenim uslovima u zatvorenom, zaštićeno od kiše, snega i sunca, rok čuvanja OSB ploča je neograničen (godinama).