Dear visitor,

You have selected our website for Montenegro - Serbian from United States - English. You would like to stay on this website?

Drvena ambalaža za brojne primene

Ambalaža od drveta

Tehnička podrška

Imate tehnička pitanja ili vam je potrebna podrška u vezi naših proizvoda i njihove primene? Naši inženjeri će vam rado pomoći:

Partneri u distribuciji u vašoj blizini

Proizvode za drvene konstrukcije možete kupiti od ovih veleprodaja. Ovde ćete naći i sve maloprodaje sa našim proizvodima.

Na pretraživanje partnera u distribuciji

Drveni sanduci

Zahvaljujući ...
... dobroj stabilnosti,
... jednostavnoj obradi,
... otpornosti na oštećenja i postojanosti dimenzija, naše OSB 3 ploče su idealan materijal za ambalažu.

Bilo da ih koristite za transportne kutije za višekratnu upotrebu ili za jednokratnu ambalažu za domaći ili prekomorski prevoz, EGGER OSB 3 su odličan materijal za ambalažu koji ima brojne sertifikate i dozvole.

Prednosti EGGER OSB 3 ploče u poređenju sa troslojnom šperpločom

Kada EGGER OSB 3 ploče koristite za ambalažu, imate koristi od različitih prednosti u kvalitetu i čvrstoći u upoređenju sa uobičajenom troslojnom šperpločom. Izvor: BFSV, Izveštaj o ispitivanju br. 4887/02

Opterećenje na pritisak na celoj površini prilikom isporuke
Opterećenje na pritisak na celoj površini nakon 4 nedelje izvan skladišta

Više nego dobro upakovano - ambalaža za izvoz ISPM 15

Ako se drvo koristi za ambalažu u međunarodnoj trgovini (izvoz), mora se tretirati odgovarajućim merama. Cilj je smanjiti rizik od širenja štetnih organizama.

Ambalaža za izvoz ISPM 15

Smernice za ambalažu za izvoz su jasne. OSB 3 ploče iz EGGER-a ne sadrže štetne organizme, jer su tokom proizvodnog procesa izložene visokim temperaturama. Zbog toga nije potreban dalji tretman za suzbijanje štetočina. Ispunjeni su zahtevi norme ISPM 15.

Osim toga, EGGER OSB 3 ploče se ispituju u pogledu pogodnosti za prehrambene proizvode, a takođe su otporne na napade osa Sirex. Dokazi o pogodnosti za prehrambene proizvode i o udovoljavanju normi IPPC-ISPM 15 se nalaze u delu s dokumentima za preuzimanje.

Preporučeni proizvodi za drvenu ambalažu