Dear visitor,

You have selected our website for Montenegro - Serbian from United States - English. You would like to stay on this website?

Zvučna izolacija kod drvenih konstrukcija

Izolacija od buke koraka s OSB pločama u plafonu s drvenim gredama

Tehnička podrška

Imate tehnička pitanja ili vam je potrebna podrška u vezi naših proizvoda i njihove primene? Naši inženjeri će vam rado pomoći:

Partneri u distribuciji u vašoj blizini

Proizvode za drvene konstrukcije možete kupiti od ovih veleprodaja. Ovde ćete naći i sve maloprodaje sa našim proizvodima.

Na pretraživanje partnera u distribuciji

Zvučna izolacija je bitan faktor kvaliteta za stanare i korisnike zgrada. Kod ocenjivanja građevinskih komponenti se ispituje kvalitet izolacije od zvuka iz vazduha i - naročito kod plafona - delotvornost izolacije buke koraka.

Kod plafona s drvenim gredama dobra izolacija buke koraka se može postići dodatnim merama, na primer spuštenim plafonima i ponderisanjem sirovog plafona. Kvalitet zvučne izolacije u velikoj meri zavisi od kvaliteta izvođenja.

Višeslojne konstrukcije za vrhunski kvalitet zvučne izolacije

Višeslojne konstrukcije mogu imati dobra svojstva zvučne izolacije uprkos činjenici da se radi o laganoj drvenoj ramovskoj konstrukciji. Te konstrukcije štite od spoljašnje buke i smanjuju ne samo prenos zvuka iz vazduha, nego i prenos buke koraka unutar zgrade.

Za dobru zvučnu izolaciju, pored dobrih svojstava zvučne izolacije građevinske komponente, presudna su sledeća ključna načela:
  • Izbegavanje zvučnih mostova preko kojih bi moglo doći do prenosa zvuka
  • Smanjenje prenosa zvuka preko bočnih komponenti
  • Izbegavanje spojeva koji nisu pravilno zatvoreni
Plafon s drvenim gredama sa zvučnom izolacijom buke od koraka Ln,w 62 dB

Nivo buke koraka u plafonima višespratnih stambenih zgrada se može smanjiti raznim merama, na primer postavljanjem spuštenih plafona, ponderisanjem sirovog plafona ili kombinacijom tih mera.

Kao karakteristične vrednosti zvučne izolacije građevinskih komponenti, u našem katalogu su za mnoge komponente navedene informacije o procenjenoj vrednosti izolacije zvuka iz vazduha R'w,R i procenjen nivo standardne buke od koraka L'n,w.

Dobro je znati

Vrednost izolacije zvuka iz vazduha

Procenjena vrednost izolacije zvuka iz vazduha [Rw u dB] opisuje kvalitet građevinske komponente u pogledu izolacije od zvuka iz vazduha. Ako se radi o spoljnoj komponenti, ona smanjuje buku s ulice do te mere da se više ne smatra smetnjom.

Nivo buke koraka

Za razliku od izolacije zvuka iz vazduha, koja se za građevinsku komponentu opisuje kao dimenzija izolacije, kvalitet izolacije plafona od buke koraka se definiše nivoom zvuka, standardnim nivoom buke koraka [Ln,w u dB]. To označava koliki nivo zvuka je u prostoriji ispod plafona da bi nastala definisana buka koraka iznad plafona.