Dear visitor,

You have selected our website for Montenegro - Serbian from United States - English. You would like to stay on this website?

Protivpožarna zaštita drvenih konstrukcija

Protivpožarna zaštita drvenih konstrukcija

Tehnička podrška

Imate tehnička pitanja ili vam je potrebna podrška u vezi naših proizvoda i njihove primene? Naši inženjeri će vam rado pomoći:

Partneri u distribuciji u vašoj blizini

Proizvode za drvene konstrukcije možete kupiti od ovih veleprodaja. Ovde ćete naći i sve maloprodaje sa našim proizvodima.

Na pretraživanje partnera u distribuciji

Protivpožarna zaštita je vrlo važna kod projektovanja i izgradnje drvenih konstrukcija. Stručnjaci se danas slažu da izgradnja s drvenim konstrukcijama - ako je izvedena ispravno - nema nikakvih mana u pogledu sigurnosti stanara zgrade u slučaju požara. Ipak, današnji propisi o gradnji još uvek sadrže brojna ograničenja i dodatne uslove za drvene konstrukcije i to treba imati na umu.

Gorenje drveta se može proračunati

Kod planiranja protivpožarne zaštite se razlikuje ponašanje građevinskog materijala kod požara i vremenskog trajanja vatrootpornosti komponenti.

Drvo ili materijali na bazi drveta su generalno zapaljivi materijali. Ali, to ne znači da se ne mogu koristiti u izgradnji objekata koji će imati visok stepen vatrootpornosti. Kada je potrebno, drvene komponente se mogu kombinovati sa nezapaljivim materijalima.

To se načelno primenjuje i kod drvenih ramovskih konstrukcija. Ako nosiva konstrukcija od drveta i drvnih materijala ne može ispuniti uslove protivpožarne zaštite, mogućnosti su sledeće:

  • dodatno oblaganje gips pločama kako bi se još povećala vatrootpornost, ili
  • u pregradama se mogu koristiti nezapaljivi izolacioni materijali da bi se značajno smanjio prenos vatre i toplote kroz konstrukciju.
Pregradni zid sa GKF oblogom otpornom na vatru F90-B prema DIN 4102-4.

Po pravilu se konstrukcije od drveta ili drvnih materijala mogu dimenzionisati putem stope ugljenisanja u slučaju požara ili prema potrebnom vremenskom trajanju vatrootpornosti.

Takve mere omogućavaju projektovanje drvenih ramovskih konstrukcija koje će odolevati požaru tokom 90 minuta (REI 90, F90-B) i duže. Iz trajanja vatrootpornosti drvenih konstrukcija ne proizlaze nikakva ograničenja za njihovu upotrebu.

Dodatne informacije o protivpožarnoj zaštiti se mogu naći u tehničkim listovima.