Dear visitor,

You have selected our website for Montenegro - Serbian from United States - English. You would like to stay on this website?

O nama> Ekologija i održivi razvoj

EGGER je sinonim za odgovoran odnos prema drvetu kao sirovini

EGGER ekološki ciklus

EGGER je sinonim za odgovoran odnos prema drvetu kao sirovini. Po uzoru na prirodu, naši procesi su organizovani u ciklusima kojima čuvamo resurse. U središtu je naš zatvoreni krug postupanja s materijalom.

Održivo šumarstvo

Održivo šumarstvo
Kontrolisano održiv lanac snabdevanja osiguravaju Forest Stewardship Council® (FSC®) i Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes (PEFC). Kroz strogi postupak kontrole (Due Dilligence System) sve nabavke se nadziru u okviru propisa EUTimberReg i uobičajenog sertifikovanja šuma.

Više

Pilana

Pilana
Mnogo očekujemo od potpuno integrisanih lokacija. Time objedinjujemo proizvodnju rezane građe u pilani s proizvodnjom iverice i MDF-a, pa sve do proizvodnje laminatnih podova na jednoj lokaciji.

Više

Proizvodnja drvnih materijala

Proizvodnja drvnih materijala
Za stalno poboljšanje našeg uticaja na životnu sredinu, u procesu proizvodnje se oslanjamo na međunarodno sertifikovane sisteme za upravljanje energijom i zaštitom životne sredine u skladu sa ISO 14.001, ISO 50.001 i EMAS.

Više

Ekološki bilansi proizvoda

Transparentnost zahvaljujući ekološkim bilansima proizvoda
EGGER osigurava transparentnost kroz pouzdanu bazu podataka i kompetentno savetovanje. Tako korišćenje naših proizvoda za objekte koji su sertifikovani kao održivi postaje najjednostavnije moguće. U tu svrhu sve ekološki merodavne podatke o našim materijalima sažeto prikazujemo u našim Ekološkim deklaracijama o proizvodima (EPD).

Više

Reciklaža

Reciklaža
EGGER ulaže u tehnologije koje čuvaju resurse i pri tome se oslanja na reciklažu. Do 30% drveta korišćenog u izradi naše iverice je materijal koji dolazi iz reciklaže.

Više

Obnovljive energije

Obnovljive energije
Biogena goriva koja se ne mogu materijalno iskoristiti EGGER pretvara u toplotnu i električnu energiju.

Više

 • Više od drveta znači više transparentnosti.

  Više od drveta znači više transparentnosti.

  Shodno našem obećanju „Više od drveta“ delujemo održivo, čuvamo resurse i štitimo klimu doprinoseći tako održivom razvoju. Da bismo vam to ilustrovali, ovde pogledajte naše pokazatelje održivosti. Oni čine ekološke performanse naših proizvoda transparentnim i lako razumljivim.

  Saznajte više

 • Izveštaj o održivosti

  Izveštaj o održivosti

  EGGER shvata ozbiljno svoju odgovornost za proizvode i proizvodnju, ali takođe i za svoje zaposlene i za društvo. Više informacija o rezultatima u vezi sa održivošću pročitajte u našem izveštaju o održivosti.

  Idi na izveštaj o održivosti (engleski/PDF)

 • Brošura o zaštiti životne sredine

  Brošura o zaštiti životne sredine

  Održiva gradnja i zdravo stanovanje s EGGER materijalima na bazi drveta. Brošura o zaštiti životne sredine sadrži najvažnije informacije o održivosti, očuvanju resursa, ekološkom bilansu, ekološkim oznakama i građevinskim sertifikatima.

  Na Brošuru o zaštiti životne sredine (PDF)

 • Delotvornost resursa

  Delotvornost resursa

  EGGER optimizira korišćenje drveta. Da bismo na najbolji način iskoristili potencijal sirovine, predano primenjujemo koncepciju kaskadnog iskorišćavanja.

  Više

 • Preuzimanja

  Preuzimanja

  U delu za preuzimanje nalaze se aktuelni materijali na temu ekologije i održivog razvoja.

  Sva preuzimanja