Dear visitor,

You have selected our website for Montenegro - Serbian from United States - English. You would like to stay on this website?

News> ISEGA Deklaracija o bezbednosti hrane

ISEGA Deklaracija o bezbednosti hrane

EGGER OSB ploče nisu idealne samo za izgradnju od drveta, već mogu da se primene i kao ambalaža visokog kvaliteta ili kao pomoć u transportu. Ovaj izdržljiv materijal je kao ambalaža omiljen u industriji hrane, poljoprivredi i maloprodaji.


ISEGA Deklaracija o bezbednosti hrane

Fabrika OSB ploča u Wismaru poseduje sertifikat ISEGA Deklaracije o sigurnosti hrane još od 2008., a 2012. godine je taj sertifikat prvi put dodeljen i fabrici u Radautiju u Rumuniji. Prema sertifikatu, EGGER OSB ploče mogu da se koriste bez ograničenja za čuvanje i transport hrane koja se pre konzumiranja obično pere ili ljušti i mogu da budu u direktnom kontaktu sa takvom hranom. Uslovi za dobijanje sertifikata i provera materijala se uspešno obnavljaju svake druge godine i na taj način se obezbeđuje sigurnost upotrebe. U toku je proces ažuriranja Deklaracije o sigurnosti hrane za EGGER OSB 3 ploče proizvedene u fabrici u Radautiju, a ažurirani sertifikat će biti validan će do juna 2021.

Preuzimanje ISEGA Deklaracije o bezbednosti hrane: