Dear visitor,

You have selected our website for Montenegro - Serbian from United States - English. You would like to stay on this website?

>Sparkle Grain zarđali

Sparkle Grain zarđali

F484 ST87
  • Dekor
  • Prikaz cele ploče
  • 3D prikaz
    • Sada možete jednostavno osmisliti svoj prostor u ovom dekoru koristeći naš Virtuelni Dizajn Studio. 

    Prikaz prostorije

Napomena: Svi prikazani i spomenuti dekori su reprodukcije.  Uklapanje dekora je moguće samo na originalnom uzorku.

Preuzmite dekor podatke Naruči uzorak

Porudžbina uzoraka

Boja i karakter

Dekori iz serije Sparkle Grain kombinuju karakteristike različitih materijala, što ih čini pogodnim za mnogobrojne primene. Dekor ima izgled betona, dok istovremeno paleta boja u zarđaloj verziji uz ST87 Mineral Ceramic površinu podseća na izgled pečene keramike. Veoma dobro izgleda u kombinaciji sa ružičastim uni dekorima, ili čak sa drvnim dekorima koji sadrže tople crvenkaste tonove.

Pregled kombinacija dekora

Za vas smo sakupili na jednom mestu sve dekor kombinacije unutar EGGER Kolekcije dekora.

Proizvodi i dostupnost

Za ovaj proizvod nažalost ne postoji nijedan dekor.
Molimo da odaberete neki drugi proizvod.

  • F484_87

    Sparkle Grain zarđali