Dear visitor,

You have selected our website for Montenegro - Serbian from United States - English. You would like to stay on this website?

Obrazovna ustanova za dobrobit

Gimel (CH)

EGGER laminati impresioniraju svojom izdržljivošću i prirodnošću.
Za novu zgradu osnovne škole u Gimelu (Švajčarska) je korišćena reprodukcija drveta H1334 ST9 Sorano hrast natur svetli, koji je veoma sličan prirodnoj nijansi hrasta. Izdržljivost je ključna, kada se radi o zgradama obrazovnih ustanova. Zbog toga je doneta odluka da se odabere izdržljiv EGGER laminat. Dekor H1334 ST9

je korišćen za zidne obloge, vrata i ormare, pokazivajući raznolikost proizvoda. Kombinacijom svetlih nijansi boja sa prirodnim drvnim dekorima, prostorije deluju svedeno i funkcionalno, ali istovremeno moderno i privlačno. Dekor U707 ST9 Svileno siva je korišćen za ploče stolova u učionicama. U toaletima je korišćen upečatljiv crveni dekor U321 ST9.

Korišćeni proizvodi

Izvođači radova:

Nalogodavac / investitor:

Opština Gimel, Gimel (Švicarska)

www.gimel.ch

Arhitekta:

MAGIZAN SA, Lausanne (Švajcarska)

www.magizan.ch

Glavni izvođač radova:

ERNE AG Holzbau, Penthalaz (Švajcarska)

www.erne.net

Proizvođač:

JM Agencements, Roche (Švajcarska)

www.jm-agencement.ch

Završeno:

avgust 2018.

Fotograf:

Anne-Laure Lechat, Lausanne (CH)

Napomena

Svi prikazani i spomenuti dekori su reprodukcije.