Dear visitor,

You have selected our website for Montenegro - Serbian from United States - English. You would like to stay on this website?

Zaštita privatnosti podataka

Izjava o zaštiti privatnih podataka

1) Informacije o prikupljanju podataka i kontakt podaci odgovornog lica

1.1 Drago nam je da ste posetili našu veb stranu i zahvaljujemo na Vašem interesovanju. U nastavku ćemo Vas informisati o postupanju sa Vašim ličnim podacima kada koristite našu veb stranu. Lični podaci u tom smislu su svi podaci sa kojima možete biti lično identifikovani.

1.2 Za obradu podataka na ovoj veb strani, u smislu Opšte uredbe o zaštiti podataka (DSGVO), odgovoran je Fritz EGGER & Co. OG GmbH, Weiberndorf 20, A-6380 St. Johann u Tirolu, Austrija, Tel.: +43 50 600-0, Faks: +43 50 600-10111, E-pošta: moc.regge@ycavirp. Lice odgovorno za obradu ličnih podataka je ono fizičko ili pravno lice koje samostalno ili zajedno sa drugima odlučuje o nameni i sredstvima obrade ličnih podataka.

1.3 Veb strana iz bezbednosnih razloga i za zaštitu prenosa ličnih podataka i drugih poverljivih sadržaja (npr. narudžbina ili upita odgovornoj osobi) koristi SSL, odn. TLS šifrovanje. Šifrovanu vezu možete prepoznati na osnovu niza znakova „https://“ i simbola katanca u polju za adresu u vašem internet pretraživaču.

2) Prikupljanje podataka prilikom posete našoj veb strani

Ako našu stranicu koristite samo informativno, dakle ako se ne registrujete ili nam na drugi način prenosite informacije, prikupljamo samo one podatke koje Vaš pretraživač prenese našem serveru (tzv. „Server-Logfiles“). Kada posetite našu veb stranu, prikupljamo sledeće podatke koji su nam neophodni iz tehničkih razloga za prikaz naše veb strane:

 • Naša veb strana koja se posećuje
 • Datum i tačno vreme u trenutku pristupa
 • Količina poslatih podataka u bajtovima
 • Izvor/referenca sa koje ste dospeli na stranicu
 • Internet pretraživač koji se koristi
 • Operativni sistem koji se koristi
 • Korišćena IP adresa (eventualno: u anonimnom obliku)

Obrada se vrši u skladu sa čl. 6. stav 1 tačka f Opšte uredbe o zaštiti podataka (DSGVO) na osnovu našeg legitimnog interesa za poboljšanje stabilnosti i stabilnosti naše veb strane. Dalje prosleđivanje ili drugačija upotreba podataka se ne vrši. Međutim, zadržavamo pravo da datoteke evidencije servera naknadno proverimo ako postoje dokazi koji ukazuju na nezakonitu upotrebu.

3) Kolačići

Da bismo posetu našoj veb strani učinili atraktivnom i omogućili korišćenje određenih funkcija, na različitim stranicama koristimo takozvane kolačiće. Radi se o malim tekstualnim datotekama koje se odlažu na vašem uređaju. Neki od kolačića koje koristimo se nakon završetka sesije internet pretraživača, to jest posle zatvaranja vašeg pretraživača, ponovo brišu (tzv. kolačići sesije). Drugi kolačići ostaju na vašem uređaju i omogućavaju nama i našim partnerskim preduzećima (kolačići treće strane) da prilikom sledeće posete ponovo prepoznaju Vaš internet pretraživač (trajni kolačići). Ako se koriste kolačići, oni u individualnom obimu prikupljaju i obrađuju određene informacije o korisniku, kao što su internet pretraživač, podaci o lokaciji i vrednosti IP adrese. Trajni kolačići se automatski brišu nakon unapred određenog perioda koji se može razlikovati u zavisnosti od kolačića.

Kolačići delimično služe za to da čuvanjem podešavanja pojednostave proces naručivanja (npr. pamćenje sadržaja virtuelne korpe za kupovinu za kasnije posete veb strane). Ukoliko se pomoću pojedinih kolačića koje smo implementirali odvija i obrada ličnih podataka, obrada se vrši u skladu sa čl. 6 stav 1, tačka b Opšte uredbe o zaštiti podataka (DSGVO), ili za sprovođenje ugovora u skladu sa čl. 6 stav 1 tačka f Opšte uredbe o zaštiti podataka (DSGVO) radi zaštite naših legitimnih interesa u cilju najboljeg mogućeg funkcionisanja veb strane, kao i dizajn strane koja je pri poseti efikasna i jednostavna za kupca.

Pod određenim okolnostima radimo zajedno sa marketinškim partnerima koji nam pomažu da izradimo našu internet ponudu da Vama bude zanimljivija. U tu svrhu, prilikom posete naše veb strane, na vašem hard disku se čuvaju i kolačići partnerskih preduzeća (kolačići treće strane). Ako radimo zajedno sa prethodno pomenutim marketinškim partnerima, u narednim odeljcima ćete biti individualno i posebno informisani o korišćenju takvih kolačića i o obimu odgovarajućih informacija koje se prikupljaju.

Obratite pažnju na to da vaš internet pretraživač možete podesiti tako da budete informisani o korišćenju kolačića i da možete pojedinačno odlučivati o njihovom prihvatanju, ili o prihvatanju u određenim slučajevima, odnosno o generalnom isključivanju. Svaki internet pretraživač se razlikuje po načinu na koji upravlja podešavanjima za kolačiće. To je opisano u meniju za pomoć svakog internet pretraživača, gde dobijate objašnjenje kako možete menjati vaša podešavanja za kolačiće. On se za odgovarajuće internet pretraživače može naći na sledećim vezama:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en
Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE
Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

Podešavanja za kolačiće uvek možete promeniti klikom ovde pri ulasku na našu web stranicu.

Imajte na umu da kod neprihvatanja kolačića funkcionalnost naše veb strane može biti ograničena.

4) Kontakt

U okviru stupanja u kontakt sa nama (npr. preko obrasca za kontakt ili e-pošte) vrši se prikupljanje ličnih podataka. Podaci koji se prikupljaju u slučaju obrasca za kontakt su vidljivi iz odgovarajućeg obrasca za kontakt. Ovi podaci se čuvaju i koriste isključivo radi odgovora na vaš upit, odn. za stupanje u kontakt i tehničkom administracijom koja je sa tim povezana. Pravna osnova za obradu podataka je naš legitimni interes za odgovor na vaš zahtev u skladu sa čl. 6 stav 1 tačka f Opšte uredbe o zaštiti podataka (DSGVO). Ukoliko Vaš kontakt ima za cilj sklapanje ugovora, onda je dodatna pravna osnova za obradu čl. 6 stav 1 tačka b Opšte uredbe o zaštiti podataka (DSGVO). Vaši podaci će biti izbrisani nakon završene obrade Vašeg zahteva, a to je slučaj ako se zahvaljujući okolnostima može zaključiti da je odgovarajući proces do kraja razjašnjen i ako nema sukoba sa zakonskom obavezom o čuvanju podataka.

5) Čuvanje podataka kod otvaranja korisničkog naloga i za obradu ugovora

U skladu sa čl. 6 stav 1 tačka b Opšte uredbe o zaštiti podataka (DSGVO), lični podaci se i dalje prikupljaju i obrađuju ako nam to saopštite radi sklapanja ugovora ili otvaranja korisničkog naloga. Podaci koji se prikupljaju su vidljivi iz odgovarajućeg obrasca za unos. Brisanje Vašeg korisničkog naloga je moguće u svakom trenutku i može se izvršiti slanjem poruke na gore navedenu adresu odgovornog lica. Podatke koje ste nam dostavili čuvamo i koristimo za obradu ugovora. Posle isteka ugovora ili brisanja vašeg korisničkog naloga, u skladu sa zakonskim rokovima čuvanja prema poreskom i privrednom pravu Vaši podaci će biti zaključani i izbrisani nakon isteka ovog roka, ukoliko nije dat izričit pristanak na dalje korišćenje Vaših podataka ili je zakonski dozvoljena dalja upotreba podataka sa naše strane o kojoj ćemo Vas u nastavku na odgovarajući način informisati.

6) Korišćenje Vaših podataka za direktan marketing

6.1 Prijava za naš e-bilten

Ako se prijavite za naš e-bilten, redovno ćemo Vam slati informacije o našim ponudama. Obavezan podatak za slanje e-biltena je samo adresa vaše e-pošte. Navođenje eventualnih dodatnih podataka je dobrovoljno i biće korišćeno za Vaše lično oslovljavanje. Za slanje biltena koristimo tzv. Double Opt-in metodu. To znači da ćemo Vam e-bilten poslati tek kada nam budete izričito potvrdili da ste saglasni sa slanjem biltena. Mi vam šaljemo e-poštu za potvrdu, u kojoj se od Vas zahteva da klikom na odgovarajuću vezu potvrdite da ubuduće želite da dobijate bilten.

Aktiviranjem veze za potvrdu dajete nam Vašu saglasnost za korišćenje Vaših privatnih podataka u skladu sa čl. 6 stav 1 tačka a Opšte uredbe o zaštiti podataka (DSGVO). Prilikom prijavljivanja za bilten čuvamo IP adresu koja je uneta kod provajdera internet usluge (ISP), kao i datum i tačno vreme prijavljivanja, da bi se eventualna zloupotreba adrese vaše e-pošte kasnije mogla pratiti. Podaci koje prikupljamo prilikom prijavljivanja za bilten se koriste isključivo u reklamne svrhe putem biltena. Primanje biltena možete u svakom trenutku odjaviti preko za to predviđene veze u biltenu ili slanjem odgovarajuće poruke odgovornom licu koje je navedeno na početku. Posle uspešnog odjavljivanja, adresa vaše e-pošte se odmah briše iz našeg sistema za distribuciju biltena, ukoliko niste izričito dali saglasnost za nastavak korišćenja vaših podataka ili zadržavamo pravo na dalje korišćenje podataka ako je to zakonski dozvoljeno i o čemu vas u ovoj izjavi informišemo.

6.2 Slanje e-biltena postojećim kupcima

Ako ste nam adresu Vaše e-pošte dostavili prilikom kupovine robe, odn. korišćenja usluga, zadržavamo pravo da vam putem e-pošte redovno šaljemo ponude iz našeg asortimana za sličnu robu, odn. usluge koje ste već kupili. Za to nam nije potrebna Vaša posebna saglasnost. Obrada podataka se zasniva isključivo na našem legitimnom interesu za personalizovani direktan marketing u skladu sa čl. 6 stav 1 tačka f Opšte uredbe o zaštiti podataka (DSGVO). Ukoliko ste na početku odbili korišćenje adrese vaše e-pošte u ovu svrhu, mi Vam nećemo slati poštu. Imate pravo da korišćenje adrese vaše e-pošte za prethodno opisanu reklamnu svrhu u svakom trenutku odbijete slanjem poruke odgovornom licu koje je navedeno na početku. U tu svrhu ćete snositi samo troškove prenosa prema osnovnim tarifama. Posle prijema Vašeg prigovora odmah će se obustaviti korišćenje vaše adrese e-pošte za reklamne svrhe.

6.3 Reklamiranje putem pošte

Na osnovu našeg legitimnog interesa za personalizovani direktan marketing zadržavamo pravo da sačuvamo vaše ime i prezime, poštansku adresu i - ako smo od vas dobili dodatne informacije u okviru ugovornog odnosa - vašu titulu, akademsko zvanje, vašu godinu rođenja i vaš profesionalni naziv, naziv sektora ili poslovanja u skladu sa čl. 6 stav 1 tačka f Opšte uredbe o zaštiti podataka (DSGVO) i da ove podatke koristimo za slanje interesantnih ponuda i informacija o našim proizvodima putem pošte.

Čuvanje i korišćenje vaših podataka za ovu svrhu možete u svakom trenutku odjaviti slanjem odgovarajuće poruke odgovornom licu.

7) Obrada podataka i obrada narudžbina

7.1 Za obradu Vaše narudžbine sarađujemo sa pružaocem / pružaocima usluga navedenim u nastavku, koji nas u potpunosti ili delimično podržavaju kod sprovođenja zaključenih ugovora. Ovim pružaocima usluga se prenose lični podaci u skladu sa sledećim informacijama.

Lični podaci koji se prikupljaju u okviru obrade ugovora se prosleđuju transportnom preduzeću koje je zaduženo za isporuku, ukoliko je to neophodno za isporuku robe. Vaše podatke o plaćanju u okviru procesa naplate prosleđujemo kreditnoj instituciji koja je zadužena za naplatu, ukoliko je to neophodno za proces naplate. Ukoliko se angažuju pružaoci usluge naplate o tome ćemo Vas eksplicitno informisati u nastavku. Pravna osnova za prosleđivanje podataka je ovde čl. 6 stav 1 tačka b Opšte uredbe o zaštiti podataka (DSGVO).

7.2 Korišćenje pružaoca Payment usluga (pružaoci usluga naplate)

- ConCardis
Ako ste se odlučili za plaćanje karticom preko ConCardis pružaoca Payment usluga, proces naplate se vrši preko pružaoca Payment usluga ConCardis GmbH, Helfmann-Park 7, 65760 Eschborn, kome pored informacija o vašoj narudžbini u skladu sa čl. 6 stav 1 tačka b Opšte uredbe o zaštiti podataka (DSGVO) prosleđujemo i Vaše podatke koje ste naveli u okviru procesa naručivanja. Prosleđivanje Vaših podataka se vrši isključivo u cilju obavljanja procesa naplate sa pružaocem Payment usluga ConCardis i samo ukoliko je to za ovo neophodno. Na internet adresi koja sledi možete dobiti dodatne informacije o odredbama za zaštitu ličnih podataka kompanije ConCardis:
- PAYONE
Ako ste se odlučili za način plaćanja PAYONE pružaoca Payment usluga, proces naplate se vrši preko pružaoca Payment usluga BS PAYONE GmbH, Lyoner Straße 9
60528 Frankfurt/Main, kome pored informacija o vašoj narudžbini u skladu sa čl. 6 stav 1 tačka b Opšte uredbe o zaštiti podataka (DSGVO) prosleđujemo i Vaše podatke koje ste naveli u okviru procesa naručivanja. Prosleđivanje Vaših podataka se vrši isključivo u cilju obavljanja procesa naplate sa pružaocem Payment usluga PAYONE i samo ukoliko je to za ovo neophodno.
- Paypal
Kod plaćanja preko PayPal-a, kreditnom karticom preko PayPal-a, direktnim zaduženjem preko PayPal-a ili - ako je u ponudi - „kupovinom preko računa“ ili „plaćanjem na rate“ preko PayPal-a, Vaše podatke o plaćanju u okviru procesa naplate prosleđujemo kompaniji PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (u nastavku „PayPal“). Prosleđivanje se vrši isključivo u skladu sa čl. 6 stav 1 tačka b Opšte uredbe o zaštiti podataka (DSGVO), ako je to neophodno za proces naplate.
PayPal zadržava pravo da za metode plaćanja kreditnom karticom preko PayPal-a, direktnim zaduženjem preko PayPal-a ili – ako je u ponudi - „kupovinom preko računa“ ili „plaćanjem na rate“ preko PayPal-a izvrši upit o kreditnoj sposobnosti. U tu svrhu se vaši podaci o plaćanju po potrebi, u skladu sa čl. 6 stav 1 tačka f Opšte uredbe o zaštiti podataka (DSGVO), na osnovu legitimnog interesa PayPal-a za utvrđivanje Vaše sposobnosti plaćanja prosleđuju kreditnom birou. Rezultat provere kreditne sposobnosti u odnosu na statističku verovatnoću neizvršavanja plaćanja PayPal koristi u svrhu odlučivanja o stavljanju na raspolaganje odgovarajuće metode za plaćanje. Upit o kreditnoj sposobnosti može da sadrži podatke o verovatnoći (tzv. Score vrednosti). Ukoliko su Score vrednosti uključene u rezultat upita o kreditnoj sposobnosti, one se zasnivaju na naučno priznatoj matematičko-statističkoj metodi. Između ostalog, u proračun Score vrednosti su, ali ne i isključivo, uključeni podaci o poštanskoj adresi. Dodatne informacije o zakonu za zaštitu podataka, između ostalog i o korišćenim kreditnim biroima, možete naći u izjavi o zaštiti privatnih podataka PayPal-a: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full
Obradu vaših podataka možete u svakom trenutku da obustavite slanjem poruke PayPal-u. Međutim, PayPal po potrebi može i dalje imati pravo na obradu Vaših ličnih podataka ukoliko je to na osnovu ugovora neophodno za proces naplate.

8) Korišćenje društvenih medija: Video snimci

Korišćenje Youtube video zapisa

Ova veb strana koristi Youtube funkciju integrisanja za prikazivanje i reprodukciju video zapisa dobavljača „Youtube“, koji pripada kompaniji Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD („Google“).

Pri tome se koristi prošireni način zaštite podataka, koji prema informacijama dobavljača memorisanje korisničkih informacija pokreće tek pri reprodukciji video zapisa. Kada se pokrene reprodukcija integrisanih Youtube video zapisa, dobavljač „Youtube“ koristi kolačiće radi prikupljanja informacija o ponašanju korisnika. Prema informacijama „Youtube“-a oni, između ostalog, služe za evidentiranje statistike video zapisa radi poboljšanja jednostavnosti korišćenja i sprečavanja zloupotrebe. Ako ste prijavljeni kod Google-a, kada kliknete na video zapis Vaši podaci se direktno povezuju sa vašim nalogom. Ako ne želite povezivanje sa vašim profilom kod YouTube-a, pre aktiviranja tastera se morate odjaviti. Google čuva Vaše podatke (čak i za korisnike koji nisu prijavljeni) kao profile korišćenja i analizira ih. Ovakva analiza se vrši naročito u skladu sa čl. 6. stav 1 tačka f Opšte uredbe o zaštiti podataka (DSGVO) na osnovu legitimnog interesa Google-a u cilju prikazivanja personalizovanih reklama, istraživanja tržišta i/ili za dizajniranje njegove veb strane u skladu sa potrebama. Vi imate pravo prigovora protiv kreiranja ovog korisničkog profila, pri čemu se za njegovo ostvarivanje morate obratiti YouTube-u.

Nezavisno od reprodukcije integrisanih video zapisa, pri svakom pozivanju ove veb strane vrši se povezivanje na Google mrežu „DoubleClick“, što bez našeg uticaja može pokrenuti dodatne procese obrade podataka.

Google LLC sa sedištem u SAD-u je sertifikovan za američko-evropski sporazum o zaštiti ličnih podataka „Privacy Shield“, koji garantuje važeći nivo zaštite podataka u EU.

Dodatne informacije za zaštitu podataka kod „YouTube“-a naći ćete u izjavi dobavljača o zaštiti ličnih podataka na: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

9) Onlajn marketing

Korišćenje Google AdWords Conversion-Tracking

Ova veb strana koristi onlajn program za oglašavanje „Google AdWords“ i u okviru Google AdWords, Conversion-Tracking kompanije Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD („Google“). Koristimo ponudu Google Adwords da bismo pomoću promotivnih sredstava (takozvanih Google Adwords) na eksternim veb stranama skrenuli pažnju na naše atraktivne ponude. U relaciji sa podacima iz reklamnih kampanja možemo utvrditi koliko su uspešne pojedine mere oglašavanja. Zainteresovani smo da Vam prikazujemo reklame koje su interesantne za Vas, da zaVas interesantnije dizajniramo našu veb stranu i postignemo fer obračun troškova oglašavanja.

Kolačić za Conversion-Tracking se koristi kada korisnik klikne na AdWords oglas koji uključuje Google. Kod kolačića se radi o malim tekstualnim datotekama koje se odlažu na Vašem računarskom sistemu. Ovi kolačići obično gube svoju važnost posle 30 dana i ne služe za ličnu identifikaciju. Kada korisnik poseti određene strane ovog veb sajta a kolačić još nije istekao, Google i mi možemo prepoznati da je korisnik kliknuo na oglas i preusmeren na ovu stranu. Svaki Google AdWords klijent dobija drugačiji kolačić. Tako se kolačići ne mogu pratiti preko veb strana AdWords klijenata. Informacije koje se dobijaju pomoću Conversion kolačića služe za generisanje Conversion statistika za AdWords klijente koji su se odlučili za Conversion-Tracking. Klijenti saznaju koliki je ukupan broj korisnika kliknuo na njihov oglas i bio preusmeren na stranu sa Conversion-Tracking tagom. Međutim, oni ne dobijaju informacije pomoću kojih bi korisnici mogli lično da se identifikuju. Ako ne želite da učestvujete u Tracking-u, možete blokirati korišćenje tako što ćete preko Vašeg internet pretraživača u podešavanjima za korisnika deaktivirati kolačiće Google Conversion-Tracking-a. Nakon toga nećete biti uključeni u Conversion-Tracking statistike. Mi koristimo Google Adwords na osnovu našeg legitimnog interesa za ciljano oglašavanje u skladu sa čl. 6 stav 1 tačka f Opšte uredbe o zaštiti podataka (DSGVO).

Google LLC sa sedištem u SAD-u je sertifikovan za američko-evropski sporazum o zaštiti ličnih podataka „Privacy Shield“, koji garantuje važeći nivo zaštite podataka u EU.

Na internet adresi koja sledi možete dobiti dodatne informacije o odredbama Google-a za zaštitu ličnih podataka: https//www.google.de/policies/privacy/

Kolačiće za podešavanje oglasa možete trajno deaktivirati tako što ćete ih sprečiti pomoću odgovarajućeg podešavanja Vašeg pretraživača ili ćete preuzeti i instalirati dodatnu komponentu za pretraživač koja je dostupna preko sledeće veze:
https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de

Obratite pažnju na to da postoji mogućnost da određene funkcije ove veb strane ne mogu, ili mogu da se koriste samo ograničeno u slučaju da ste deaktivirali korišćenje kolačića.

10) Usluge veb analize

10.1 Google (Universal) Analytics

- Google Analytics
Ova veb strana koristi, uslugu za analizu veba kompanije Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD („Google“). Google Analytics koristi tzv. „kolačiće“, tekstualne datoteke koje se čuvaju na Vašem računaru i koje omogućavaju analizu Vašeg korišćenja veb strane. Informacije koje se o Vašem korišćenju ove veb strane (uključujući i skraćenu IP adresu) generišu pomoću kolačića se obično prenose i skladište na Google-ov server u SAD-u.
Ova veb strana koristi Google Analytics isključivo sa proširenjem „_anonymizeIp()“, koje osigurava anonimizaciju IP adrese skraćivanjem i isključuje direktnu vezu sa ličnošću. Zahvaljujući proširenju, unutar država članica Evropske unije ili drugih država koje su ugovorom vezane za sporazum preko Evropskog ekonomskog prostora, Google prethodno vrši skraćivanje Vaše IP adrese. Samo u izuzetnim slučajevima se cela IP adresa prenosi na Google-ov server u SAD-u i tamo skraćuje. U ovim izuzetnim slučajevima ova obrada se vrši u skladu sa čl. 6. stav 1 tačka f Opšte uredbe o zaštiti podataka (DSGVO) na osnovu našeg legitimnog interesa za obavljanje statičke analize ponašanja korisnika radi optimizacije i u marketinške svrhe.
Google će po našem nalogu koristiti ove informacije za procenu Vašeg korišćenja veb strane, sastavljanje izveštaja o aktivnostima na veb strani i pružanje usluga u vezi sa korišćenjem interneta. IP adresa koja se sa vašeg pretraživača prenosi u okviru Google Analytics-a se ne spaja sa drugim Google-obim podacima.
Čuvanje kolačića možete sprečiti pomoću odgovarajućeg podešavanja vašeg pretraživača; međutim, skrećemo Vam pažnju da u tom slučaju eventualno nećete moći u punoj meri da koristite sve funkcije ove veb strane. Pored toga možete sprečiti registrovanje podataka (uklj. i vašu IP adresu) koji su generisani kolačićima i koji se odnose na Vaše korišćenje veb strane na Google-u, kao i obradu tih podataka od strane Google-a, tako što ćete sa sledeće veze preuzeti i instalirati dodatnu komponentu za pretraživač:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Za alternativu dodatnim komponentama za pretraživač ili unutar pretraživača na mobilnim uređajima kliknite na sledeću vezu da biste postavili Opt-Out kolačić koji će ubuduće sprečavati registrovanje podataka Google Analytics-a u okviru ove veb strane (ovaj Opt-Out kolačić funkcioniše samo u ovom pretraživaču i samo za ovaj domen, tako da posle brisanja vaših kolačića u ovom pretraživaču morate ponovo da kliknete na ovu vezu): Google Analytics deaktivieren
Google LLC sa sedištem u SAD-u je sertifikovan za američko-evropski sporazum o zaštiti ličnih podataka „Privacy Shield“, koji garantuje važeći nivo zaštite podataka u EU.
Više informacija o postupanju sa korisničkim podacima kod Google Analytics-a naći ćete u izjavi Google-a o zaštiti ličnih podataka na: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

10.2 Hotjar (hotjar Ltd.)

Ova veb strana služi za uslugu za analizu veba Hotjar kompanije Hotjar Ltd. Hotjar Ltd. je evropsko preduzeće sa sedištem na Malti (Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Evropa Tel.: +1 (855) 464-6788)
.
Sa ovom alatkom se mogu pratiti kretanja na veb stranama na kojima se koristi Hotjar (tzv. Heatmaps). Na primer, tako se može prepoznati koliko korisnici pomeraju sadržaj i na koje tastere i koliko često ih kliknu. Pored toga, pomoću ove alatke je moguće i dobijanje povratne informacije direktno od korisnika veb strane. Na ovaj način dolazimo do dragocenih informacija da bismo naše veb stranice učinili još bržim i jednostavnijim za korisnike. Prethodna analiza se vrši na osnovu našeg legitimnog interesa za potrebe optimizacije i u marketinške svrhe i za dizajn naše veb strane u skladu sa interesovanjem, prema čl. 6. stav 1 tačka f Opšte uredbe o zaštiti podataka (DSGVO). Prilikom korišćenja ove alatke obraćamo posebnu pažnju na zaštitu Vaših ličnih podataka. Na taj način možemo samo da pratimo na koje tastere ste kliknuli i koliko ste pomerali sadržaj. Područja veb strane u kojima se prikazuju Vaši lični podaci ili podaci treće strane Hotjar automatski skriva, tako da se ni u jednom trenutku ne mogu pratiti.

Hotjar nudi svakom korisniku mogućnost da pomoću “Do Not Track-Headers” spreči korišćenje alatke Hotjar, tako da se ne evidentiraju nikakvi podaci o poseti odgovarajuće veb strane. Radi se o podešavanju koje podržavaju svi uobičajeni pretraživači u aktuelnoj verziji. U tu svrhu Vaš pretraživač šalje zahtev Hotjar-u sa napomenom za deaktiviranje praćenja odgovarajućeg korisnika. Ukoliko našu veb stranu koristite sa različitim pretraživačima/računarima, morate posebno da podesite “Do Not Track-Header” za svaki pretraživač/računar.

Detaljno uputstvo sa informacijama o vašem pretraživaču naći ćete na: https://www.hotjar.com/opt-out
Dodatne informacije o kompaniji Hotjar Ltd. i o alatki Hotjar naći ćete na: https://www.hotjar.com
Izjavu kompanije Hotjar Ltd. o zaštiti ličnih podataka naći ćete na: https://www.hotjar.com/privacy

11) Alatke i ostalo

Google Maps

Na našoj veb strani koristimo Google Maps (API) kompanije Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD (“Google”). Google Maps predstavlja uslugu na vebu kojom se prikazuju interaktivne (topografske) karte sa ciljem vizuelnog predstavljanja geografskih informacija. Korišćenjem ove usluge vam se prikazuje naša lokacija i olakšava dolazak do nje.

Već prilikom pozivanja podstranice na kojoj je povezana karta sa Google Maps, informacije o Vašem korišćenju naše veb strane (kao npr. vaša IP adresa) se prenose na Google-ov server u SAD-u. To se dešava nezavisno od toga da li Google stavlja na raspolaganje korisnički nalog preko koga ste se prijavili, ili korisnički nalog ne postoji. Ako ste prijavljeni kod Google-a, Vaši podaci se direktno povezuju sa Vašim nalogom. Ako ne želite povezivanje sa Vašim profilom kod Google-a, pre aktiviranja tastera se morate odjaviti. Google čuva Vaše podatke (čak i za korisnike koji nisu prijavljeni) kao profile korišćenja i analizira ih. Ovakva analiza se vrši naročito u skladu sa čl. 6. stav 1 tačka f Opšte uredbe o zaštiti podataka (DSGVO) na osnovu legitimnog interesa Google-a u cilju prikazivanja personalizovanih reklama, istraživanja tržišta i/ili za dizajniranje njegove veb strane u skladu sa potrebama. Vi imate pravo prigovora protiv kreiranja ovog korisničkog profila, pri čemu se za njegovo ostvarivanje morate obratiti Google-u.

Google LLC sa sedištem u SAD-u je sertifikovan za američko-evropski sporazum o zaštiti ličnih podataka „Privacy Shield“, koji garantuje važeći nivo zaštite podataka u EU.

Ako eventualno niste saglasni da se ubuduće Google-u vrši prenos vaših podataka u okviru korišćenja Google Maps, takođe postoji i mogućnost da veb uslugu Google Maps-a potpuno deaktivirate, tako što ćete isključiti korišćenje JavaScript-a u vašem pretraživaču. Google Maps i prikazivanje karata na ovoj internet strani se tada više ne može koristiti.

Uslove korišćenja Google-a možete pogledati na https://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html a dodatne uslove za korišćenje Google Maps naći ćete na https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html
Detaljne informacije o zaštiti ličnih podataka u vezi sa korišćenjem Google Maps naći ćete na internet stranici Google-a („Google Privacy Policy“): https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

12) Prava ugroženih

12.1 Važeći zakon o zaštiti ličnih podataka u odnosu na odgovorno lice u pogledu obrade vaših ličnih podataka Vam pruža sveobuhvatna prava ugroženih (prava na informaciju i prava na intervenciju) o čemu ćemo Vas u nastavku informisati:

 • Pravo na informaciju u skladu sa čl. 15 Opšte uredbe o zaštiti podataka (DSGVO): Imate posebno pravo na informaciju o vašim ličnim podacima koje obrađujemo, o svrsi obrade, kategorijama obrađenih ličnih podataka, o primaocima ili kategorijama primalaca kojima se vaši podaci daju na uvid, o planiranom trajanju čuvanja, odn. kriterijumima za utvrđivanje perioda čuvanja, postojanju prava na ispravku, brisanje, ograničavanje obrade, prigovor na obradu, žalbu kod nadzornih organa, poreklo Vaših podataka, ukoliko ih nismo mi prikupili od Vas, postojanje automatizovanog odlučivanja uključujući i profilisanje i eventualne značajne informacije o uključenoj logici i o relevantnom obimu i željenim efektima koje takva obrada ima za Vas, kao i o Vašem pravu na informisanje, koje garancije postoje u skladu sa čl. 46 Opšte uredbe o zaštiti podataka (DSGVO) u slučaju prosleđivanja Vaših podataka u treće zemlje;
 • Pravo na ispravku u skladu sa čl. 16 Opšte uredbe o zaštiti podataka (DSGVO): Imate pravo na hitnu ispravku Vaših netačnih podataka i/ili dopunu Vaših nepotpunih podataka koji se kod nas čuvaju;
 • Pravo na brisanje u skladu sa čl. 17 Opšte uredbe o zaštiti podataka (DSGVO): Imate pravo da zahtevate brisanjeVaših ličnih podataka ukoliko su ispunjeni zahtevi iz čl. 17 stav 1 Opšte uredbe o zaštiti podataka (DSGVO). Međutim, ovo pravo ne postoji naročito u slučaju da je obrada neophodna za ostvarivanje prava na slobodu izražavanja i informacije, za ispunjavanje zakonske obaveze iz razloga koji su od javnog interesa ili za izmirenje, izvršenje ili odbranu zakonskih zahteva;
 • Pravo na ograničavanje u skladu sa čl. 18 Opšte uredbe o zaštiti podataka (DSGVO): Imate pravo da zahtevate ograničavanje obrade Vaših ličnih podataka, sve dok se ne utvrdi osporena tačnost Vaših podataka, ako odbijete brisanje Vaših podataka zbog nedozvoljene obrade podataka i umesto toga zahtevate ograničenu obradu vaših podataka, ako su Vaši podaci potrebni za izmirenje, izvršenje ili odbranu pravnih zahteva, nakon što nam ovi podaci posle postizanja svrhe višu nisu potrebni ili ako ste uložili prigovor iz razloga posebne situacije u kojoj se nalazite, sve dok još nije utvrđeno da li naši legitimni razlozi prevladavaju;
 • Pravo na informisanje u skladu sa čl. 19 Opšte uredbe o zaštiti podataka (DSGVO): Ako ste od odgovornog lica zatražili pravo na ispravku, brisanje ili ograničavanje obrade podataka, on ima obavezu da sve primaoce kojima su odgovarajući lični podaci stavljeni na uvid informiše o ovoj ispravci ili brisanju podataka ili ograničavanju obrade, osim ako se to pokaže nemogućim ili je povezano sa nesrazmernim naporom. Imate pravo da budete informisani o ovom primaocu.
 • Pravo na prenosivost podataka u skladu sa čl. 20 Opšte uredbe o zaštiti podataka (DSGVO): Imate pravo da Vaše lične podatke koje ste nam stavili na raspolaganje dobijete u strukturiranom, uobičajenom i mašinski čitljivom formatu ili da zahtevate prenos na drugo odgovorno lice, ukoliko je to tehnički izvodljivo;
 • Pravo na opoziv odobrene saglasnosti u skladu sa čl. 7 stav 3 Opšte uredbe o zaštiti podataka (DSGVO): Imate pravo da u bilo kom trenutku, saglasnost koju ste dali za obradu podataka za ubuduće, opozovete. U slučaju opoziva ćemo bez odlaganja izbrisati odgovarajuće podatke ukoliko za dalju obradu ne postoji pravna osnova za obradu podataka bez saglasnosti. Povlačenjem saglasnosti zakonitost izvršene obrade na osnovu saglasnosti do trenutka povlačenja ostaje netaknuta;
 • Pravo na žalbu u skladu sa čl. 77 Opšte uredbe o zaštiti podataka (DSGVO): Ako je sa vašeg gledišta obrada Vaših ličnih podataka u suprotnosti sa DSGVO, imate pravo - ne dovodeći u pitanje druge administrativne ili sudske pravne lekove - na žalbu kod nadzornog organa, posebno u zemlji članici Vašeg prebivališta, Vašeg radnog mesta ili mesta navodnog kršenja.

12.2 PRAVO NA PRIGOVOR

UKOLIKO MI U OKVIRU INTERESNE ODGOVORNOSTI VAŠE LIČNE PODATKE OBRAĐUJEMO NA OSNOVU NAŠEG GLAVNOG LEGITIMNOG INTERESA, U SVAKOM TRENUTKU IMATE PRAVO DA IZ RAZLOGA KOJI PROISTIČU IZ VAŠE POSEBNE SITUACIJE ULOŽITE PRIGOVOR KOJI ĆE VAŽITI ZA UBUDUĆE.
AKO ISKORISTITE PRAVO NA PRIGOVOR, PREKIDAMO SA OBRADOM ODGOVARAJUĆIH PODATAKA. MEĐUTIM, ZADRŽAVAMO PRAVO NA DALJU OBRADU AKO IMAMO DOKAZ ZA NEIZBEŽNO OPRAVDANE RAZLOGE ZA OBRADU PODATAKA, KOJI PREVLADAVAJU VAŠE INTERESE, OSNOVNA PRAVA I SLOBODE, ILI AKO OBRADA SLUŽI ZA IZMIRENJE, IZVRŠENJE ILI ODBRANU PRAVNIH ZAHTEVA.

AKO OBRAĐUJEMO VAŠE LIČNE PODATKE RADI DIREKTNOG REKLAMIRANJA, IMATE U SVAKOM TRENUTKU PRAVO NA PRIGOVOR PROTIV OBRADE VAŠIH ODGOVARAJUĆIH LIČNIH PODATAKA U SVRHU TAKVE REKLAME. PRIGOVOR MOŽETE ULOŽITI KAO ŠTO JE GORE OPISANO.

AKO ISKORISTITE PRAVO NA PRIGOVOR, PREKIDAMO SA OBRADOM ODGOVARAJUĆIH PODATAKA U SVRHE DIREKTNOG REKLAMIRANJA.

13) Trajanje čuvanja ličnih podataka

Trajanje čuvanja ličnih podataka se zasniva na odgovarajućem zakonskom roku čuvanja (npr. rokovi čuvanja privrednog prava i poreskog prava). Nakon isteka roka odgovarajući podaci se rutinski brišu, ukoliko više nisu potrebni za ispunjenje ili sklapanje ugovora i/ili sa naše strane ne postoji legitimni interes za nastavak čuvanja.

14) Portal za zapošljavanje

 

Preko našeg portala za prijave, u delu Karijera, se nakon uspešne registracije/prijavljivanja možete prijaviti za konkretan oglas za radno mesto ili nam možete poslati tzv. spontanu prijavu. U okviru procesa prijave prikupljaju se podaci o ličnosti. Koji podaci će biti prikupljani u slučaju prijave može se videti iz odgovarajućeg obrasca. Podaci koje ste podneli u prijavi će nam koristiti samo za procenjivanje i raspoređivanje Vaše prijave, kao i za upoređivanje sa slobodnim radnim mestima u okviru sprovođenja predugovornih mera u skladu sa čl. 6 st. 1 tačka b Opšte uredbe o zaštiti podataka (DSGVO). Podatke prijave možete u svakom trenutku da pogledate u svom profilu prijave i da ih ažurirate. Imajte na umu da odgovornost za tačnost svojih podataka snosite isključivo Vi.

Zbog toga se obrada i u našem interesu vrši u skladu sa čl. 6 st. 1 tačka f Opšte uredbe o zaštiti podataka (DSGVO) za vođenje evidencije do najviše godinu dana, ukoliko ne dođe do zasnivanja radnog odnosa.

Osim toga, ispunjavamo zakonske obaveze (npr. obaveze u skladu sa zakonom o podjednakom tretmanu, kao i poreske i preduzetničke obaveze). Da bismo to mogli da ispunimo, obrađujemo Vaše podatke o ličnosti u skladu sa čl. 6, st. 1 tačka c Opšte uredbe o zaštiti podataka (DSGVO) isključivo u obimu koji je predviđen zakonom.

U skladu sa čl. 6, st. 1 tačka a Opšte uredbe o zaštiti podataka (DSGVO) Vašu saglasnost tražimo ukoliko ne postoji nijedan od gore navedenih zakonskih osnova. Ovo posebno važi kada mi ili grupa EGGER želimo da Vas kontaktiramo putem E-pošte, telefonski ili poštom u vezi sa Vašom konkretnom prijavom za posebna slobodna radna mesta i dužim zadržavanjem Vaših podataka u evidenciji (npr. unos u EGGER fond kandidata).

Čim Vaši podaci o ličnosti više ne budu bili potrebni za gore navedene svrhe, brisaćemo ih ukoliko nema drugih zakonskih obaveza za njihovo čuvanje.

Ukoliko dođe do zasnivanja radnog odnosa, Vaše podatke ćemo čuvati tokom trajanja radnog odnosa i brisaćemo ih po prestanku Vašeg radnog odnosa do isteka zakonom propisane obaveze čuvanja.

Profil prijave koji ste dodali čuvaćemo 12 meseci radi prosleđivanja profila u sistem za regrutovanje. Svakim Vašim prijavljivanjem na profil prijave aktuelizuje se rok i Vaš profil prijave će se čuvati narednih 12 meseci za svrhe administracije naloga, kao i vođenja evidencije. Pre brisanja podataka dobićete obaveštenje na e-mail i mogućnost za ažuriranje. Bez ažuriranja sa Vaše strane izvršiće se brisanje profila. Međutim, ukoliko dobijete otkaz, Vašu prijavu za radno mesto čuvaćemo u svakom slučaju u zakonskom roku od 6 meseci od završetka procesa prijave. Ako ste dali saglasnost za produženo čuvanje podataka Vaše prijave, podatke koje ste naveli, kao i Vaš profil prijave, ćemo čuvati 24 meseca.