Dear visitor,

You have selected our website for Montenegro - Serbian from United States - English. You would like to stay on this website?

Oznaka izdavača

Oznaka izdavača

Odgovoran za sve stranice u vezi laminatnih podova i dodatne opreme:

EGGER Holzwerkstoffe Wismar GmbH & Co. KG
Am Haffeld 1
23970 Wismar 
Nemačka
T  +49 3841 301-0
F  +49 3841 301-202222

moc.regge@siw-ofni

Upisan pod brojem HRA 1505 kod prvostepenog suda u Schwerinu  
PDV-ID-br. DE812510443

Lično odgovoran član društva:

EGGER Holzwerkstoffe Wismar Beteiligungs-GmbH 
Am Haffeld 1
23970 Wismar 
Nemačka
Zakonski zastupnici: Stefan Jacobs, Jürgen Buck, Bernhard Stübner, Ralf Borchers

+49 3841 301-0
+49 3841 301-202222

Upisan pod brojem HRB7226 kod prvostepenog suda u Schwerinu
 


Za sve ostale stranice:

FRITZ EGGER GmbH & Co. OG
Weiberndorf 20
A-6380 St. Johann u Tirolu
T +43 50 600-0
F +43 50 600-10111
moc.regge@ojs-ofni

Registarski broj preduzeća: FN 141709 x
Registracija preduzeća: Handelsgericht Innsbruck
PIB: ATU 39901102

Partneri ovlašćeni da predstavljaju FRITZ EGGER GmbH & Co. OG:

FRITZ EGGER GmbH
Weiberndorf 20
A-6380 St. Johann u Tirolu

Registarski broj preduzeća: FN 45337 y
Registracija preduzeća: Handelsgericht Innsbruck
PIB: ATU 32025402

Beteiligung „FM International“ GmbH
Weiberndorf 20
A-6380 St. Johann u Tirolu

Registarski broj preduzeća: FN 247,779 g
Registracija preduzeća: Handelsgericht Innsbruck

Šef marketinga za materijale na bazi drveta:
Hubert Höglauer: moc.regge@reualgeoh.trebuh

Šef marketinga za materijale na bazi drveta za Srbiju, Sloveniju, Hrvatsku, Grčku i Mađarsku:
Sonja Savić moc.regge@civas.ajnos

Za opšta pitanja molimo kontaktirajte: moc.regge@ofni

Svi nazivi kompanije i brenda, sadržaj, fotografije i kompjuterske slike na ovoj web stranici su zaštićeni autorskim pravom. Ukoliko želite da koristite delove toga, molimo obratite se operateru koji će uspotaviti kontakt sa autorom ili nosiocem prava ako je potrebno.


Komisija EU za onlajn rešavanje sporova: http://ec.europa.eu/consumers/odr