Dear visitor,

You have selected our website for Montenegro - Serbian from United States - English. You would like to stay on this website?

EGGER OSB 4 TOP

EGGER OSB 4 TOP je drvena građevinska ploča lepljena bez formaldehida sa optimalnim statičkim i građevinsko-fizičkim osobinama u skladu sa CE Deklaracija o svojstvima DOP-745-01. Za proizvodnju do 40 mm debljine koristi se samo četinarsko drvo u visoko komprimiranim pokrivnim slojevima, pri čemu se zadržavaju natprosečne tehničke osobine. Drvene građevinske ploče podležu dodatnoj proveri od strane spoljnog stručnog nadzora Wilhelm-Klauditz-Institut (WKI), Braunschweig.

Napomena

Svi prikazani i spomenuti dekori su reprodukcije.
Izbor dekora usklađenih boja je moguć samo na pravom uzorku.