Dear visitor,

You have selected our website for Slovenia - Slovenian from United States - English. You would like to stay on this website?

Obveščanje> Elektronska izmenjava podatkov

EDI @ EGGER

Učinkovitost – Varnost podatkov - Informacije


EDI je programsko orodje za avtomatsko izmenjavo poslovnih dokumentov (npr. naročil, potrdil naročil, dobavnic, računov, itd.) med dvema informacijskima sistemoma. Ta izmenjava poteka samodejno in brez posredovanja ljudi. Ta način neposredne komunikacije omogoča visoko stopnjo avtomatizacije procesov. Pri tem izmenjava poslovnih informacij med različnimi sistemi poteka hitro in po elektronski poti.

Prenosi - kupci
Prenosi - dobavitelj

1. Naročilo

 • Zmanjšanje vhodnih napak
  Zmanjšanje vhodnih napak: Podatki, ki ste jih nam poslali, se v sistem uvozijo nespremenjeni

 • Podatki se ne izgubljajo
  Naročila se ne izgubljajo

 • Zmanjšanje stroškov usklajevanja
  Vprašanja niso potrebna, ni nobenih nesporazumov

 • Hitrejši časi obdelave
  EDI naročila se neposredno uvozijo v naš sistem in se zaradi tega lahko obdelujejo prednostno in učinkoviteje

Naročilo

Potrditev naročila

2. Potrditev naročila

 • Samodejna uskladitev med potrdilom naročila in naročilom
  Delovni procesi odgovorni osebi omogočajo, da lahko ugotovi morebitna pomembna odstopanja

 • Pravilne potrditve naročil se samodejno dodelijo glede na naročilo
  80% potrditev naročil ne potrebuje nadaljnje obdelave

 • Poročilo za naročila z manjkajočimi potrditvami naročil
  Poročila omogočajo vpogled v naročila brez potrditve

 • Zmanjšanje stroškov usklajevanja
  Cena v potrditvi naročila ustreza ceni na računu, odstopanja pri cenah v primerjavi z naročilom se zaznajo zgodaj, kar prepreči postopke reševanja pritožb


3. Dobavnica

 • Vnaprejšnje informacije o prihajajočem blagu
  Pravočasne informacije omogočajo optimizacijo upravljanja s skladiščnimi lokacijami in načrtovanja proizvodnje

Dobavnica

Račun

4. Račun

 • Samodejna uskladitev med računom in naročilom
  Delovni procesi odgovorni osebi omogočajo, da lahko ugotovi morebitna pomembna odstopanja

 • Pravilni računi se samodejno dodelijo glede na naročilo
  80% računov ne potrebuje nadaljnje obdelave

 • Zmanjšan obseg administrativnega dela prinaša prihranke časa in denarja
  Prispela pošta in distribucija, skeniranje papirnih dokumentov, shranjevanje, ročno vnašanje

 • Okoljsko zavedanje
  znatno zmanjšana poraba papirja

 Prenosi - kupci

 Prenosi - dobavitelj