Dear visitor,

You have selected our website for Slovenia - Slovenian from United States - English. You would like to stay on this website?

O nas> Okolje in trajnostni razvoj> Večjo transparentnost

»Več iz lesa« za nas pomeni tudi več transparentnosti

Les nam pomeni surovino za naše delo in material, ki ga je mogoče reciklirati: iz naravnih, obnovljivih virov proizvajamo širok sortiment izdelkov za pohištvo in notranjo opremo ter za pode in lesne konstrukcije. Slogan »Več iz lesa« nas zavezuje tudi k trajnostnemu delovanju, ohranjanju virov in varstvu podnebja.
Naši kazalniki trajnosti prikazujejo, kako naši izdelki dejansko prispevajo k uresničevanju naših obljub. Na podlagi teh kazalnikov je okoljska učinkovitost vsakega izdelka transparentna in preprosto razumljiva.

Ogljični odtis
Prispevek k biogospodarstvu
Prispevek h krožnemu gospodarstvu
Delež lesa iz regionalnega okolja

Popolna transparentnost naših izdelkov

Informacije o vseh sestavinah, ki jih uporabljamo za svoje izdelke, javno objavljamo. V ta namen sta na voljo dve vrsti dokumentov: dokumenti EPD (»Environmental Product Declarations«), ki omogočajo tudi pregledno oceno življenjskega cikla naših izdelkov, ter dokumenti EHD (»Environmental and Health Datasheets«).