Dear visitor,

You have selected our website for Slovenia - Slovenian from United States - English. You would like to stay on this website?

O nas> Okolje in trajnostni razvoj> Trajnostno gospodarjenje z gozdovi

Trajnostno gospodarjenje z gozdovi: za dobro naših gozdov

  • Trajnostno gospodarjenje z gozdovi
  • Trajnostno gospodarjenje z gozdovi
  • Trajnostno gospodarjenje z gozdovi
  • Trajnostno gospodarjenje z gozdovi
  • Trajnostno gospodarjenje z gozdovi
  • Trajnostno gospodarjenje z gozdovi

Gozdovi so rezervoarji vode, zagotavljajo vrstno raznolikost, so prostor za rekreacijo in nam dajejo les kot naravni vir. Če želimo, da tako tudi ostane, moramo z gozdovi trajnostno gospodariti. Zavzemamo se za spodbujanje trajnostnega gozdnega gospodarstva in varstvo naravnih virov.

Podnebje in naravne vire varujemo z nabavo lesa iz regionalnega okolja v neposredni bližini naših obratov ter z uporabo recikliranega lesa in stranskih produktov žaganja.

Trajnostna poročila

Več o našem trajnostnem upravljanju in doseganju naših strateških ciljev za trajnostno nabavo lahko preberete v našem trajnostnem poročilu.

Več o tem

Če za proizvodnjo potrebujemo svež les, dajemo prednost nabavi regionalnega lesa iz certificiranih gozdov.

To potrjuje, da je upravljanje certificiranega gozdarskega podjetja skladno z minimalnimi zahtevami nacionalne gozdarske zakonodaje in zahtevami ustreznega sistema certificiranja.

V okviru sistema dolžnosti skrbnega ravnanja EGGER zagotavlja skladnost z zakonskimi standardi in družbene odgovornosti v svoji oskrbovalnih verigah. Naš sistem dolžnosti skrbnega ravnanja je certificiran po priznanih standardih oskrbovalnih verig.

Izvajanje zakonsko predpisane dolžnosti skrbnega ravnanja pri podjetju EGGER preverjajo in potrjujejo priznane družbe za nadzor.

Ko vidite ta simbol, ste lahko prepričani o trajnostni nabavi lesa in gospodarjenju z gozdovi.

Z našo izjavo proizvajalca o trajnostnem pridobivanju lesa (VRG270) zagotavljamo transparentnost. Podatke o trajnosti, ki so navedeni v tej izjavi, je potrdil neodvisni nadzorni organ v skladu z novim standardom ISO 38200.