Dear visitor,

You have selected our website for Slovenia - Slovenian from United States - English. You would like to stay on this website?

O nas> Okolje in trajnostni razvoj

EGGER zagovarja odgovorno ravnanje z gozdnimi viri

EGGER Okoljski krog

EGGER zagovarja odgovorno ravnanje z gozdnimi viri. Tako kot v naravi, so tudi naši procesi organizirani učinkovito povezani v okoljski krog. Poudarek je na sklenjenem materialnem krogotoku.

Trajnostno gospodarjenje z gozdovi

Trajnostno gospodarjenje z gozdovi
Za nadzorovano trajnostno dobavno verigo imamo certifikate Forest Stewardship Council® (FSC®) in Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes (PEFC). V strogo nadzorovanem postopku (Sistem potrebne skrbnosti - Due Dilligence System) se celotna nabava lesnih surovin izvaja v okvirjih EUTimberReg in skladno s certifikacijo gozdov.

Več

Žaga

Žaga
Obratujemo s popolnoma integriranimi proizvodnimi obrati. To na enem mestu združuje predelavo lesa vžagi s proizvodnjo ivernih plošč in MDF ter laminata.

Več

Proizvodnja materialov na osnovi lesa

Proizvodnja materialov na osnovi lesa
Za nenehno izboljševanje okoljske učinkovitosti se opiramo na mednarodne standarde za okoljsko in energetsko upravljanje skladno z ISO 14.001, ISO 50.001 in EMAS.

Več

Transparentnost z okoljsko učinkovitostjo izdelka

Transparentnost z okoljsko učinkovitostjo izdelka
EGGER vzpostavlja transparentnost in jasnost z zanesljivo bazo podatkov in kompetentnim svetovanjem. Uporaba naših izdelkov v trajnostno certificiranih stavbah mora biti čim bolj enostavna. Zato skrbimo, da so vsi okoljsko pomembni podatki o naših izdelkih združeni v EPD.

Več

Recikliranje

Recikliranje
EGGER investira v tehnologije za varčevanje z viri in se osredotoča na recikliranje. Do 30% lesa, uporabljenega v naših ivernih ploščah, je reciklirana surovina.

Več

Obnovljivi viri energije

Obnovljivi viri energije
Biogena goriva, ki jih materialno ni mogoče reciklirati, EGGER pretvori v toplotno in okolju prijazno električno energijo.

Več

 • Več iz lesa pomeni večjo transparentnost.

  Več iz lesa pomeni večjo transparentnost.

  V skladu z obljubo "Več iz lesa" delujemo trajnostno, ohranjamo vire in ščitimo podnebje ter tako prispevamo k trajnostnemu razvoju. Za ponazoritev tega si tukaj oglejte naše kazalnike trajnosti. S temi kazalniki na jasen in pregleden način predstavljamo okoljsko učinkovitost naših izdelkov.

  Več o tem

 • Trajnostno poročilo

  Trajnostno poročilo

  EGGER se svojih odgovornosti zelo dobro zaveda, tako v povezavi z izdelki, lastno proizvodnjo in tudi z zaposlenimi ter družbo kot celoto. V trajnostnem poročilu preberite več o naših dejavnostih s tega področja.

  Na trajnostno poročilo (angleščina/PDF)

 • Okoljevarstvena brošura

  Okoljevarstvena brošura

  Z EGGER materiali do trajnostne gradnje in zdravega bivanja. Okoljska brošura vsebuje najpomembnejše informacije o trajnostih vidikih, ohranjanju virov, okoljski učinkovitosti, okoljskih oznakah in certificiranju stavb.

  Na Okoljevarstveno brošuro (PDF)

 • Učinkovitost virov

  Učinkovitost virov

  EGGER optimira rabo lesnih virov. Za najboljši izkoristek potenciala surovin, zaupamo konceptu kaskadne uporabe.

  Več

 • Prenosi

  Prenosi

  V rubriki prenosi se nahajajo vse aktualne vsebine na temo okolja in trajnostnega gospodarjenja, ki si jih lahko prenesete na svoj računalnik.

  Vsi prenosi