Dear visitor,

You have selected our website for Slovenia - Slovenian from United States - English. You would like to stay on this website?

O nas> Okolje in trajnostni razvoj

EGGER zagovarja odgovorno ravnanje z gozdnimi viri

Okoljski krog

EGGER zagovarja odgovorno ravnanje z gozdnimi viri. Tako kot v naravi, so tudi naši procesi organizirani učinkovito povezani v okoljski krog. Poudarek je na sklenjenem materialnem krogotoku.

Trajnostno gospodarjenje z gozdovi

Trajnostno gozdarjenje
Zavzemamo se za spodbujanje trajnostnega gospodarjenja z gozdovi. Zagotavljamo skladnost s pravnimi in socialnimi standardi v naših dobavnih verigah. Naš les izvira iz 100-% preverjeno zakonitih in nadzorovanih virov v skladu z ISO 38200. Hlodovino prednostno kupujemo iz certificiranih gozdov v odkupni regiji.

Več

Uporaba stranskih proizvodov žaganja

Uporaba stranskih proizvodov žaganja
Odločamo se za nabavo stranskih produktov v regionalnih, ustrezno certificiranih žagah. Z uporabo stranskih proizvodov varčujemo s porabo naravnih virov.

Več

Proizvodnja materialov na lesni osnovi in nadaljnja obdelava

Proizvodnja materialov na lesni osnovi in nadaljnja obdelava
Za nenehno izboljševanje naših prizadevanj za varovanje okolja med proizvodnimi procesi uporabljamo mednarodno certificirane sisteme za energetsko in okoljsko upravljanje v skladu s standardi ISO 50001, ISO 14001 in EMAS.

Več

Načrtovanje in uporaba

Načrtovanje in uporaba
Naše okoljske deklaracije (EPD) zagotavljajo popolno transparentnost. Strokovnjakom posredujejo pomembne informacije o okoljskih in zdravstvenih vidikih ter so dostopne tudi zainteresiranim končnim uporabnikom. Okoljske deklaracije imamo izdelane za vse naše osnovne izdelke.

Več

Recikliranje

Recikliranje
V naši proizvodnji materialov na lesni osnovi recikliramo lesni odpad. Pridobimo ga iz zavrženih dobrin, kot so pohištvo, palete in embalažni materiali. Tako varujemo neizrabljene vire in povečujemo učinek shranjevanja CO2.

Več

Obnovljiva energija

Obnovljiva energija
V naših lastnih elektrarnah na biomaso pretvarjamo toploto v zeleno elektriko. Biomase in lesnih ostankov ni več mogoče uporabljati v proizvodnji materialov.

Več

 • Več iz lesa pomeni večjo transparentnost.

  Več iz lesa pomeni večjo transparentnost.

  V skladu z obljubo "Več iz lesa" delujemo trajnostno, ohranjamo vire in ščitimo podnebje ter tako prispevamo k trajnostnemu razvoju. Za ponazoritev tega si tukaj oglejte naše kazalnike trajnosti. S temi kazalniki na jasen in pregleden način predstavljamo okoljsko učinkovitost naših izdelkov.

  Več o tem

 • Trajnostno poročilo

  Trajnostno poročilo

  EGGER se svojih odgovornosti zelo dobro zaveda, tako v povezavi z izdelki, lastno proizvodnjo in tudi z zaposlenimi ter družbo kot celoto. V trajnostnem poročilu preberite več o naših dejavnostih s tega področja.

  Na trajnostno poročilo

 • Okoljevarstvena brošura

  Okoljevarstvena brošura

  Z EGGER materiali do trajnostne gradnje in zdravega bivanja. Okoljska brošura vsebuje najpomembnejše informacije o trajnostih vidikih, ohranjanju virov, okoljski učinkovitosti, okoljskih oznakah in certificiranju stavb.

  Na Okoljevarstveno brošuro (PDF)

 • Učinkovitost virov

  Učinkovitost virov

  EGGER optimira rabo lesnih virov. Za najboljši izkoristek potenciala surovin, zaupamo konceptu kaskadne uporabe.

  Več

 • Prenosi

  Prenosi

  V rubriki prenosi se nahajajo vse aktualne vsebine na temo okolja in trajnostnega gospodarjenja, ki si jih lahko prenesete na svoj računalnik.

  Vsi prenosi